logotype

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP GAMELOFT - LEAP 2021

LEAP 2021: CHÀO HÈ CÙNG CHƯƠNG TRÌNH THC TP LN NHT NĂM TI GAMELOFT SAI STUDIO!

Đăng kí ti đây https://cutt.ly/leap2021

Mt mùa hè mi đã ti và như thường l, chương trình thc tp LEAP Program ca Gameloft đã chính thc được m màn ti TP.HCM. phiên bn 2021, chương trình s đem đến cho các các bn sinh viên cái nhìn rõ nét và chân thc v công vic ca “người làm game”.

AI ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NÀY?
- Các bn sinh viên năm cui.
- Các bn sinh viên đã tt nghip dưới 1 năm.
- Các bn yêu thích game & mun phát trin bn thân trong ngành công nghip đang “hot hòn ht” hin nay.

CÓ NHNG V TRÍ THC TP NÀO?
Năm nay, LEAP 2021 ti TP. HCM s tp trung vào C++, mt trong nhng ngôn ng lp trình ph biến nht hin nay, và đang được s dng ch yếu để làm game ti Gameloft.

LÀM TH NÀO ĐỂ THAM GIA LEAP?
Gi CV ca bn v: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoc
Đăng kí thông tin qua link: https://cutt.ly/leap2021
Hn đăng ký: 31/05/2021
_______________________________________________

Khu vc: TP.HCM
Facebook: https://www.facebook.com/GameloftSEA
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 085 3404448 - anh Huy
#Gameloft #GameloftSAI #LEAP2021 #JoinTheGame

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient