logotype

[TMA Industry Internship] Tuyển Thực tập sinh tháng 7/2022

Thông tin đợt tuyển dụng thực tập sinh khóa 37

 

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 31/7/2022, hồ sơ bao gồm:

- CV tiếng Anh

- Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường

- Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)

 

 

 

 

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient