logotype

Tuyen dung sinh vien thuc tap / cong tac vien

Công ty VNG hiện tại đang tuyển dụng các bạn sinh viên năm 3 / năm cuối cho 2 vị trí thực tập phát triển phần mềm với thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Thực tập - Phát triển PM CSM TALK

Thực tập - Phát triển ứng dụng di động

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient