logotype

Lịch Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 1 Năm Học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 như sau: 

1. Hội đồng 1 : 8h00 ngày 05/01/2023 tại phòng E4.2

2. Hội đồng 2 : 8h00 ngày 05/01/2023 tại phòng E4.4

3. Hội đồng 3 : 8h00 ngày 05/01/2023 tại phòng E4.1

4. Hội đồng 4 : 8h00 ngày 05/01/2023 tại phòng E2.4

Danh sách cụ thể như sau: 

SE501.N11_HĐ

SE501.N11.PMCL_HĐ

Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và đầy đủ.

Danh Sách Phản Biện Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm Học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022  - 2023

1. Danh sách phản biện đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023 CLC

2. Danh sách phản biện đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023 CQĐT

Đề nghị các bạn sinh viên trong danh sách liên hệ và gửi báo cáo gấp cho Giảng viên phản biện.
 
Thời hạn Giảng viên Phản biện nộp phiếu Nhận xét trước ngày 10/02/2023.
 
Lịch bảo vệ KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023 dự kiến: 15/02/2023.

Thông Báo Nộp Báo Cáo Đồ Án 1 Và Đồ Án 2 Học Kỳ 1 Năm Học 2022 - 2023

 

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.N11, SE121.N11.PMCL nộp báo cáo Đồ án 1 cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật file báo cáo Đồ án 1 vào link sau trước ngày 28/12/2022.

Nộp báo cáo Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

Định dạng tên file báo cáo : DA1_MSSV1&MSSV2_Lớp_Họ tên giảng viên hướng dẫn

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.N11, SE122.N11.PMCL nộp báo cáo Đồ án 2 cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật file báo cáo Đồ án 2 vào link sau trước ngày 28/12/2022.

Nộp báo cáo Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

Định dạng tên file báo cáo : DA2_MSSV1&MSSV2_Lớp_Họ tên giảng viên hướng dẫn

Sau khi đã nộp file báo cáo Đồ án 1 và Đồ án 2 theo hướng dẫn, sinh viên ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào giờ hành chính ngày 28/12/2022 (sáng từ 8h00 - 11h00, chiều từ 13h30 - 14h30)

Lịch thi cuối học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 các lớp hình thức vấn đáp

 

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi cuối học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 hình thức vấn đáp đồ án như sau:

 

Lịch thi VĐ ĐA cuối kỳ_HK_1_NH_2022 CNPM

 

Đề nghị sinh viên theo dõi, thực hiện việc chuẩn bị thi cho tốt.

 

Chúc các bạn sinh viên Khoa Công nghệ Phần mềm thi đạt kết quả tốt.

Lịch Nộp Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 1 Năm Học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.N11.PMCL và SE501.N11 nộp file báo cáo và file scan phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá cùng dấu của doanh nghiệp theo mẫu Mẫu phiếu đánh giá thực tập và báo cáo tham khảo rồi cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp vào link sau trước ngày 27/12/2022 :

Qui định tên file báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau: TTDN_MSSV_Họ Tên Sinh Viên_Tên Lớp

Tên file scan phiếu đánh giá doanh nghiệp đã có điểm đánh giá và đóng dấu công ty như sau: PDG_MSSV_Họ tên sinh viên_Tên lớp

Nộp báo cáo TTDN và phiếu đánh giá học kỳ 1 năm học 2022 - 2023.

Sau đó cập nhật thông tin thực tập doanh nghiệp (nội dung thực tập, nơi thực tập, điểm đánh giá của doanh nghiệp) vào các file sau:

1. Lớp SE501.N11

2. Lớp SE501.N11.PMCL

Đồng thời sinh viên nộp báo cáo và phiếu đánh giá tốt nghiệp của doanh nghiệp bản giấy, ký tên danh sách thực tập doanh nghiệp tại văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm (phòng E7.2, Trường Đại học Công nghệ Thông tin) trong giờ hành chính (sáng 8h00 - 11h00; chiều 13h30 - 16h30) ngày 27/12/2022.

Ngày báo cáo dự kiến: 05-10/01/2023

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient