logotype

V/v thông tin các bước nhận giấy xác nhận sinh viên (trong tình hình dịch Covid-19)

Trong tình hình dịch Covid-19, sinh viên không thể đến trường nhận giấy xác nhận sinh viên và thời gian giãn cách xã hội nên P.CTSV chỉ làm việc online và không thể gửi GXN cho sinh viên có đầy đủ chữ ký và mộc theo yêu cầu của địa phương. 
 
Để tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên đa phần là sinh viên có nhu cầu cần Giấy xác nhận sinh viên để được miễn nghĩa vụ quân sự (tháng 8,9,10 là cao điểm gọi nghĩa vụ quân sự của các địa phương). Phòng CTSV đã ban hành thông báo các bước nhận giấy xác nhận sinh viên trong tình hình dịch Covid-19.
 
Điểm mới trong bước này là khi sinh viên đăng ký, Giấy xác nhận sẽ gửi qua email sinh viên và sinh viên sẽ gửi lại cho Ban chỉ huy quân sự (nếu sinh viên có nhu cầu phòng CTSV sẽ gửi giấy xác nhận bản PDF thông qua mail đến Ban chỉ huy quân sự tại đia phương các bạn). Ban chỉ huy quân sự (nếu cần) sẽ xác minh thông tin qua email, số điện thoại của lãnh đạo phòng Công tác Sinh viên. 
 
Thông báo đã được đăng trên các kênh thông tin:

Thông Báo Kết Quả Bảo Vệ KLTN Đợt 2 Năm 2021 Và Việc Nộp Báo Cáo KLTN Sau Bảo Vệ

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 như sau:

1. Chương trình Chất lượng cao : Bảng điểm KLTN đợt 2 năm 2021 CLC

2. Chính qui đại trà : Bảng điểm KLTN đợt 2 năm 2021 CQĐT

3. Sinh viên chỉnh sửa báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo mẫu : Mẫu trình bày KLTN

4. Sinh viên xem quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 và tham khảo ý kiến đóng góp của Giảng viên phản biện, Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp tại đây: Hồ sơ KLTN đợt 2 năm 2021

5. Sinh viên nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo qui trình của phòng đào tạo từ nay đến ngày 31/07/2021Qui trình nộp KLTN sau bảo vệ

Danh sách Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 CNPM

Khoa Công nghệ Phần mềm trân trọng thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và danh sách Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 như sau:
 
Thời gian: ngày 22/07/2021
 
Hình thức bảo vệ: online trên MS Team
 
Các bạn vui lòng nộp báo cáo khoá luận bản cập nhật cuối cùng lên MS Team trước khi bảo vệ KLTN 1 ngày (trước 21/07/2021).
 
Danh sách Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 : https://drive.google.com/file/d/1dCm1DhPRDTbcjPA7pXGdqBZNgoXmpFBC/view?usp=sharing

 

Mã MS Team cho từng hội đồng

Hội đồng 1: ol3d8mz

Hội đồng 2: omubuql

Hội đồng 3: 69m6r5u

Hội đồng 4: 3tai2yx

Hội đồng 5: uu40qva

Hội đồng 6: b4pjc7e

Hội đồng 7: bi2wkl1

Hội đồng 8: gcrndtc

Hội đồng 9: 68efew3

Hội đồng 10: dsfugu1

Hội đồng 11: 4mxfegw

Hội đồng 12: df03320

 

 

Danh sách hội đồng chấm báo cáo Thực tập Doanh nghiệp Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách hội đồng chấm báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 như sau:
 
Thời gian: 8h00 ngày 28/07/2021.
 
Hình thức: Online trên MS Team
 
DS Hội đồng chấm báo cáo TTDN lớp SE501.L21.PMCL: Link
 
DS Hội đồng chấm báo cáo TTDN lớp SE501.L21: Link
 
Các bạn vui lòng nộp báo cáo thực tập lên MS Team trước khi báo cáo ngày (trước 27/07/2021).
Đặt tên theo đinh dạng: <STT trong danh sách>. <MSSV>_<Họ tên>  (Ví dụ: 2. 18521234_NguyenVanA)

Mã MS Team cho từng hội đồng
Hội đồng 1: k6870zz
Hội đồng 2: nmdm68y
Hội đồng 3: yshb4z7
Hội đồng 4: 8uj8gd5
Hội đồng 5: ustgreb

Danh sách phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020  - 2021

1. Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1NKIUuNCOnEtqgY9RIvJ6TNUuYSUrzJep/view?usp=sharing

2. Chương trình Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1U58IY4DD1MNSE0o7csTO4ZgN9yzAkUer/view?usp=sharing

Đề nghị các bạn sinh viên trong danh sách liên hệ và gửi báo cáo gấp cho Giảng viên phản biện.
 
Do tình hình dịch Covid đang diễn biến phức tạp nên việc phản biện sẽ thực hiện online.
 
Hạn GV Phản biện nộp phiếu Nhận xét phản biện : 7 ngày.
 
Lịch bảo vệ KLTN đợt 2 năm học 2020 - 2021 dự kiến: 20, 21/07/2021

 

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient