logotype

KHEN THƯỞNG SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG NCKH VÀ CÁC CUỘC THI NĂM 2021

Nhằm tuyên dương các bạn sinh viên Khoa có thành tích trong nghiên cứu khoa học, giải thưởng trong những cuộc thi ở các cấp, các bạn sinh viên vui lòng điền vào form sau: https://forms.gle/oYRaVRdwpc4s7uWV7

Thời gian cập nhật: đến hết ngày 16/12/2021.

Nếu có thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Thầy An).

Thông Báo Nộp Báo Cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022 lớp SE505.M11.PMCL & SE505.M11 nộp mỗi đề tài 01 file pdf báo cáo định dạng theo mẫu Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp vào link sau từ nay đến ngày 25/12/2021: 

Qui định tên file báo cáo KLTN như sau : MSSV1&MSSV2_Tên lớp_Giảng viên hướng dẫn

Ví dụ: 17521258&17520568_SE505.M11.PMCL_Thai Thuy Han Uyen

Nộp báo cáo KLTN đợt 1 năm học 2021 - 2022

Lưu ý: Do tình hình dịch Covid nên tạm thời khoa không yêu cầu nộp cuốn báo cáo Khóa luận tốt nghiệp bản giấy nhưng trước khi nộp file báo cáo lên Drive sinh viên phải thông qua giảng viên hướng dẫn vì khoa có gửi cho giảng viên hướng dẫn 01 file xác nhận cho sinh viên ra bảo vệ KTLN, nếu sinh viên không thông qua giảng viên hướng dẫn, tự cập nhật báo cáo lên drive mà giảng viên hướng dẫn xác nhận không đồng ý cho bảo vệ KLTN thì sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Ngày bảo vệ KLTN dự kiến: 17-21/01/2022

Thông báo thi CK HK1 NH 2021-2022 và ĐKHP các lớp buổi tối, chủ nhật

 

- P.ĐTĐH gửi thông báo v/v tổ chức thi CK HK1 NH 2021-2022 tại https://link.uit.edu.vn/kwK1N.

 

- Đồng thời P.ĐTĐH cũng thông báo chủ trương cho phép SV ĐKHP các lớp được mở vào buổi tối, chủ nhật. Hướng dẫn cụ thể sẽ được cập nhật tại đây.

Lịch thi cuối học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 các lớp hình thức vấn đáp đồ án trực tuyến

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi cuối học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 hình thức vấn đáp đồ án trực tuyến như sau:

1. Các lớp Chất lượng cao

2. Các lớp Chính qui đại trà

 

Thông báo lịch ĐKHP trong HK2 NH 2021-2022

 

P.ĐTĐH thông báo lịch ĐKHP của SV gồm 4 đợt như sau:

  • Từ 9h00 ngày 21/12/2021 đến 16h00 ngày 21/12/2021: SV ĐKHP (đợt xác nhận) đã được P.ĐTĐH và VPCCTĐB nạp dữ liệu trước đó.
  • Từ 9h00 ngày 22/12/2021 đến 16h00 ngày 24/12/2021: SV ĐKHP (đợt chính thức) trên hệ thống phần mềm quản lý.
  • Từ 9h00 ngày 28/12/2021 đến 16h00 ngày 30/12/2021: SV ĐKHP (đợt điều chỉnh) trên hệ thống phần mềm quản lý.
  • Từ 9h00 ngày 21/02/2022 đến 16h00 ngày 25/02/2022: SV ĐKHP (đợt cứu xét) trên hệ thống phần mềm quản lý.

Bắt đầu HK 2 năm học 2021 – 2022: Ngày 21/02/2022  (Kế hoạch năm học trên cổng thông tin môn học daa.uit.edu.vn sẽ được điều chỉnh sau).

Đề nghị các bạn tân SV khóa tuyển năm 2021 liên hệ với cố vấn học tập để được hướng dẫn, tư vấn cách ĐKHP.

Thông báo đầy đủ tại đây.

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient