logotype

Thông Báo Kết Quả Bảo Vệ KLTN Đợt 1 Năm 2022 Và Việc Nộp Báo Cáo KLTN Sau Bảo Vệ

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 như sau:

1. Chương trình Chất lượng cao : Bảng điểm KLTN đợt 1 năm 2022 CLC

2. Chính qui đại trà : Bảng điểm KLTN đợt 1 năm 2022 CQĐT

3. Sinh viên chỉnh sửa báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo mẫu : Mẫu trình bày KLTN

4. Sinh viên xem quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022 và tham khảo ý kiến đóng góp của Giảng viên phản biện, Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp tại đây: Hồ sơ KLTN đợt 1 năm học 2021 - 2022

5. Sinh viên nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo qui trình của phòng đào tạo từ nay đến ngày 10/02/2022Qui trình nộp KLTN sau bảo vệ

Danh Sách Hội Đồng Chấm Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 1 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách hội đồng chấm báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 như sau:
 
Thời gian: 08h00 thứ 3 ngày 18/01/2022
 Hình thức: Online trên MS Team
 
DS Hội đồng chấm báo cáo TTDN lớp SE501.M11.PMCL: Link
 
DS Hội đồng chấm báo cáo TTDN lớp SE501.M11: Link
 
Các bạn vui lòng nộp báo cáo thực tập lên MS Team trước khi báo cáo ngày (trước 18/01/2022).
Đặt tên theo đinh dạng: <STT trong danh sách>. <MSSV>_<Họ tên>  (Ví dụ: 02. 18521234_NguyenVanA)

Mã MS Team cho từng hội đồng
Hội đồng 1: zvpctuv
Hội đồng 2: 1lf603k
Hội đồng 3: f50be2l

Danh Sách Phản Biện Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021  - 2022

1. Danh sách phản biện đề tài KLTN đợt 1 năm học 2021 - 2022 CLC

2. Danh sách phản biện đề tài KLTN đợt 1 năm học 2021 - 2022 CQĐT

Đề nghị các bạn sinh viên trong danh sách liên hệ và gửi báo cáo gấp cho Giảng viên phản biện.
 
Thời hạn Giảng viên Phản biện nộp phiếu Nhận xét : 10 ngày.
 
Lịch bảo vệ KLTN đợt 1 năm học 2021 - 2022 dự kiến: 20/01/2022

Danh sách Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022 CNPM

Khoa Công nghệ Phần mềm trân trọng thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và danh sách Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022 như sau:
 
Thời gian: Thứ Năm ngày 20/01/2022
 
Hình thức bảo vệ: online trên MS Team
 
Các bạn vui lòng nộp báo cáo khoá luận bản cập nhật cuối cùng lên MS Team trước khi bảo vệ KLTN 3 ngày (trước 17/01/2022).
 
Danh sách Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022:

 

Thông tin chi tiết hội đồng

Hội đồng 1: 08h00 thứ 5 ngày 20/01/2022 (Mã MS Team: ndan1z3)

Hội đồng 2: 08h00 thứ 5 ngày 20/01/2022 (Mã MS Team: mw33k9h)

Hội đồng 3: 13h30 thứ 5 ngày 20/01/2022 (Mã MS Team: 9saubet)

Hội đồng 4: 13h30 thứ 5 ngày 20/01/2022 (Mã MS Team: 4gle825)

 

Thông báo sử dụng kết quả bài thi VPET để được công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ Đại học

Trường Đại học CNTT cho phép sinh viên sử dụng kết quả bài thi Versant Professional English Test (VPET) để được công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ Đại học trong thời gian dịch bệnh, giãn cách xã hội; Bổ sung thang điểm tại Điều 9 Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường Đại học CNTT ban hành theo quyết định số 547/QĐ-ĐHCNTT ngày 30/8/2019.

- Thông báo của Ban Giám hiệu tại link

- Thông báo hướng dẫn thi và sử dụng kết quả bài thi VPET của P.ĐTĐH tại link

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient