logotype

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.M11 và SE121.M11.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 từ nay đến ngày 12/09/2021 theo link sau:

Đăng ký đề tài ĐA1 hk1 nh 2021 - 2022

Danh sách đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022: DS đề tài ĐA1 hk1 nh 2021 - 2022

Kết quả đăng ký Đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022: Kết quả ĐK đề tài ĐA1 hk1 nh 2021 - 2022

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên đủ điều làm Khóa luận tốt nghiệp (điểm TBCTL >=6.5 và sô tín chỉ chưa đạt trong chương trình đào tạo <=8) và có nhu cầu làm Khóa luận tốt nghiệp thì đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 26/08/2021.

 

Các sinh viên đã có đề tài và giảng viên hướng dẫn hoặc chưa có đề tài và giảng viên hướng dẫn thì tham khảo chọn đề tài trong danh sách đề tài sau:

 

1. Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho lớp chính qui đại trà: 
DS đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2022 CQĐT

 

2. Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho lớp chất lượng cao : DS đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2022 CLC

 

Sau đó cập nhật vào form: Đăng ký đề tài KLTN đợt 1 năm học 2021 - 2022

 

Lưu ý: sinh viên đã có đề tài KLTN và giảng viên hướng dẫn không cần cập nhật thông tin số thứ tự đề tài trong danh sách, còn sinh viên chưa có đề tài KLTN thì tham khảo chọn những đề tài chưa có tên sinh viên đã đăng ký trong danh sách.

 

Và nộp đề cương Khóa luận vào đây đến ngày 26/08/2021 : Nộp đề cương chi tiết KLTN đợt 1 năm học 2021 - 2022

 

Tên file đề cương chi tiết KLTN đặt như sau:

 

1. Lớp Chính qui đại trà : DC KLTN0221 CQDT MSSV1&MSSV2_GVHD

 

2. Lớp Chất lượng cao :   DC KLTN0221 CLC MSSV1&MSSV2_GVHD

 

Tham khảo mẫu đề cương chi tiết KLTN trên mục "Biểu mẫu" : Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp

 

Xem thông tin sinh viên đã đăng ký đề tài KLTN : Kết quả đăng ký đề tài KLTN đợt 1 năm học 2021 - 2022

 

 

Thông Báo Kết Quả Bảo Vệ KLTN Đợt 2 Năm 2021 Và Việc Nộp Báo Cáo KLTN Sau Bảo Vệ

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 như sau:

1. Chương trình Chất lượng cao : Bảng điểm KLTN đợt 2 năm 2021 CLC

2. Chính qui đại trà : Bảng điểm KLTN đợt 2 năm 2021 CQĐT

3. Sinh viên chỉnh sửa báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo mẫu : Mẫu trình bày KLTN

4. Sinh viên xem quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 và tham khảo ý kiến đóng góp của Giảng viên phản biện, Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp tại đây: Hồ sơ KLTN đợt 2 năm 2021

5. Sinh viên nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo qui trình của phòng đào tạo từ nay đến ngày 31/07/2021Qui trình nộp KLTN sau bảo vệ

V/v thông tin các bước nhận giấy xác nhận sinh viên (trong tình hình dịch Covid-19)

Trong tình hình dịch Covid-19, sinh viên không thể đến trường nhận giấy xác nhận sinh viên và thời gian giãn cách xã hội nên P.CTSV chỉ làm việc online và không thể gửi GXN cho sinh viên có đầy đủ chữ ký và mộc theo yêu cầu của địa phương. 
 
Để tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên đa phần là sinh viên có nhu cầu cần Giấy xác nhận sinh viên để được miễn nghĩa vụ quân sự (tháng 8,9,10 là cao điểm gọi nghĩa vụ quân sự của các địa phương). Phòng CTSV đã ban hành thông báo các bước nhận giấy xác nhận sinh viên trong tình hình dịch Covid-19.
 
Điểm mới trong bước này là khi sinh viên đăng ký, Giấy xác nhận sẽ gửi qua email sinh viên và sinh viên sẽ gửi lại cho Ban chỉ huy quân sự (nếu sinh viên có nhu cầu phòng CTSV sẽ gửi giấy xác nhận bản PDF thông qua mail đến Ban chỉ huy quân sự tại đia phương các bạn). Ban chỉ huy quân sự (nếu cần) sẽ xác minh thông tin qua email, số điện thoại của lãnh đạo phòng Công tác Sinh viên. 
 
Thông báo đã được đăng trên các kênh thông tin:

Danh sách hội đồng chấm báo cáo Thực tập Doanh nghiệp Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách hội đồng chấm báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 như sau:
 
Thời gian: 8h00 ngày 28/07/2021.
 
Hình thức: Online trên MS Team
 
DS Hội đồng chấm báo cáo TTDN lớp SE501.L21.PMCL: Link
 
DS Hội đồng chấm báo cáo TTDN lớp SE501.L21: Link
 
Các bạn vui lòng nộp báo cáo thực tập lên MS Team trước khi báo cáo ngày (trước 27/07/2021).
Đặt tên theo đinh dạng: <STT trong danh sách>. <MSSV>_<Họ tên>  (Ví dụ: 2. 18521234_NguyenVanA)

Mã MS Team cho từng hội đồng
Hội đồng 1: k6870zz
Hội đồng 2: nmdm68y
Hội đồng 3: yshb4z7
Hội đồng 4: 8uj8gd5
Hội đồng 5: ustgreb
Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient