logotype

Thông báo lịch thi học kỳ 2 nh 2012 - 2013 điều chỉnh lần 2

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 có điều chỉnh lần 2. Đề nghị sinh viên theo dõi đi thi đầy đủ, đúng giờ.

Lịch thi HK1 nh 2012 - 2013 khoa CNPM điều chỉnh lần 2

Thông báo nghỉ học lớp SE102.D11 & SE102.D12 ngày 15/12/2012

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lớp Nhập môn Phát triển Game SE102.D11 & SE102.D12 của thầy Đinh Nguyễn Anh Dũng nghỉ học thứ bảy ngày 15/12/2012. Thứ bảy tuần sau ngày 22/12/2012 giảng viên bắt đầu chấm đồ án.

Thông báo dssv chưa nộp báo cáo giữa kỳ KLTN đợt 1 năm 2013

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên chưa nộp báo cáo giữa kỳ KLTN đợt 1 năm 2013 mặc dù đã hết hạn 2 tuần rồi. Do vậy, Ban chủ nhiệm khoa sẽ đình chỉ những trường hợp này không cho bảo vệ.

DSSV chưa nộp báo cáo giữa kỳ KLTN đợt 1 năm 2013

Thông báo nhận thư

Khoa CNPM thông báo Sinh viên Ngô Trung - lớp CNPM07 nhận thư tại vp khoa (P.309 - nhà A).

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 có điều chỉnh

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo các sinh viên lịch thi học kỳ năm học 2012 - 2013 có điều chỉnh. Đề nghị sinh viên theo dõi và dự thi đầy đủ, đúng giờ và địa điểm.

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012 - 2013

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient