logotype

Thông báo Lịch Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 1 Năm Học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp lớp SE501.L11.PMCL và SE501.L11 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 như sau:

Thời gian: 8h00 ngày 29/01/2021

Địa điểm: Hội đồng 1_Phòng E3.2; Hội đồng 2_Phòng E3.3; Hội đồng 3_Phòng E4.1; Hội đồng 4_Phòng E4.3; Hội đồng 5_Phòng E4.4; 
 
 
 
 

 

Thông Báo Danh Sách Giảng Viên Phản Biện Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học  2020 - 2021:

Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1stYwa9VEkrG9Cw7NNOlLVPUvmd0Ah3Tm/view?usp=sharing

Hệ đào tạo Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/19gapCLBFuy_t8AS4n0TLf9mvWFk1GTbG/view?usp=sharing

Sinh viên liên hệ gấp với giảng viên phản biện sớm để chuẩn bị cho việc bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

Thời gian bảo vệ KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021: Ngày 22&23/02/2021.

Lưu ý: Sinh viên gửi báo cáo Khóa luận tốt nghiệp bằng file qua mail hoặc lấy lại cuốn báo cáo tại văn phòng khoa chuyển cho Giảng viên phản biện.

Quyết định điều chỉnh tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Quyết định đổi tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 như sau:

https://drive.google.com/file/d/1dIuw_r-O6skMOOUz2qj-zVXYn-IQISOX/view?usp=sharing

Thông báo gặp mặt sinh viên Chất lượng cao đăng ký Khóa luận tốt nghiệp hk2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên Chất lượng cao đăng ký Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 lớp SE505.L21.PMCL gặp Ban chủ nhiệm khoa vào lúc 9h00 ngày 25/01/2021 tại phòng C107 để trao đổi về việc làm Khóa luận tốt nghiệp.

Thông Báo Nộp Báo Cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021 lớp SE505.L11.PMCL & SE505.L11 nộp mỗi đề tài 01 cuốn báo cáo đóng cuốn bình thường theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào sáng ngày 15/01/2021 từ 8h00 - 11h00.

Đồng thời sinh viên cập nhật file báo cáo Khóa luận tốt nghiệp theo link sau: 

Qui định tên file báo cáo KLTN như sau : MSSV1&MSSV2_Tên lớp_Giảng viên hướng dẫn

Ví dụ: 16521062&16521319_SE505.L11.PMCL_Thai Thuy Han Uyen

https://drive.google.com/drive/folders/1z_d0llqXQNl9jv0Ffk3PkBhINmeJYLWh?usp=sharing

Ngày bảo vệ KLTN dự kiến: 22-26/02/2021

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient