logotype

Lịch Nộp Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 1 Năm Học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.L11.PMCL và SE501.L11 nộp báo cáo kèm theo phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) sáng ngày 19/01/2021 từ 8h30 đến 11h00.

Đồng thời đề nghị sinh viên lớp SE501.L11.PMCL và SE501.L11 cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp và file báo cáo thực tập doanh nghiệp theo link sau trước ngày 15/01/2021

Qui định tên file báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau: MSSV_Họ Tên Sinh Viên_Tên Lớp

https://drive.google.com/file/d/1TdHpqzAgkjCauQJaBBuYrGpTgxddMvCP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1abxj4PyM2lf17VzmLk3mqisLLSGTaNoM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1RMcbbGx1gR3i4LRuvwxdgR5OF1g01sSz?usp=sharing

Ngày báo cáo dự kiến: 29/01/2021.

 

Thông báo nộp báo cáo Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.L11, SE121.L11.PMCL nộp báo cáo cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật vào link sau trước ngày 23/01/2021 và ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào lúc 9h00 ngày 25/01/2021

https://drive.google.com/drive/folders/1eKID1uaoZFy77cp-ldmUzucy0Vh8ecvH?usp=sharing

Định dạng tên file báo cáo : DA1_MSSV1&MSSV2_Họ tên giảng viên hướng dẫn

 

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.L11, SE122.L11.PMCL nộp báo cáo cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật vào link sau trước ngày 23/01/2021 và ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào lúc 10h00 ngày 25/01/2021

https://drive.google.com/drive/folders/10UV8i2aOz2XGrTKgLccPEE9HJGawIKfI?usp=sharing

Định dạng tên file báo cáo : DA2_MSSV1&MSSV2_Họ tên giảng viên hướng dẫn

Thông báo quyết định giao đề tài và nộp báo cáo giữa kỳ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021:

1. Lớp chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1z_UGH9uEicLj84DnTfNO-Gl0WVGHwzNm/view?usp=sharing

2. Lớp chính qui chương trình chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1JdfvGR60rGSBcMFybPAnHQi6ZpE7S2ex/view?usp=sharing

Sinh viên Chính qui đại trà và Chương trình Chất lượng cao đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021 nộp báo cáo giữa kỳ theo mẫu trên mục Biểu mẫu tại văn phòng khoa (phòng E7.2, tầng 7, tòa nhà E) vào giờ hành chính ngày 24/11/2020 nộp file báo cáo giữa kỳ vào link sau: Nộp báo cáo giữa kỳ đợt 1 năm học 2020 - 2021.

Mẫu báo cáo giữa kỳ tham khảo

Sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021 nếu muốn đổi tên đề tài thì nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN (mẫu đơn trong mục Biểu mẫu) về văn phòng khoa (phòng E7.2, tòa nhà E) ngày 24/11/2020.

Mẫu đơn xin đổi tên đề tài KLTN

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp báo cáo giữa kỳ sẽ không được bảo vệ KLTN.

Lịch bảo vệ KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021 dự kiến : 01,02,03/02/2020

 

Lịch thi cuối học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 các lớp hình thức thi báo cáo đồ án

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi cuối học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các lớp hình thức thi báo cáo đồ án như sau:

 

Các lớp Chính qui đại trà : https://drive.google.com/file/d/1vA07hL_Af9FHVPu9bbP3N4iBu2C09C2s/view?usp=sharing

 

Các lớp Chương trình Chất lượng cao : https://drive.google.com/file/d/128rbT0xnqxfsJGL_bkwOFwU9ThJm-6hR/view?usp=sharing

Kết quả xét duyệt đề cương KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021

Ban chủ nhiệm khoa đã xét duyệt các đề cương Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021 của sinh viên và có đưa ra vài ý kiến đóng góp trong file sau:
 
Đề tài KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021 chương trình Chất lượng cao: 
https://drive.google.com/file/d/1vQOOpbk1pQimilqvzkLCuAgqegzwHlce/view?usp=sharing
 
Đề tài KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021 hệ Chính qui đại trà:  
https://drive.google.com/file/d/1k38epITWx16swCQ-KrA7M7S2L1Gj5kP2/view?usp=sharing
 
Những đề tài nào được góp ý cần điều chỉnh tên đề tài thì sinh viên trao đổi với giảng viên hướng dẫn gấp rồi gửi lại tên đề tài cũ và mới vào mail cho thư ký khoa tổng hợp (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) đồng thời cập nhật lại đề cương đã nộp trên drive được share trước đó và nộp lại đề cương giấy về văn phòng khoa từ nay đến ngày 26/10/2020. 
 
Những đề tài được góp ý điều chỉnh nội dung đề cương thì yêu cầu sinh viên cập nhật lại đề cương đã nộp trên drive được share trước đó và nộp lại đề cương giấy về văn phòng khoa từ nay đến ngày 29/10/2020.
 
Drive cập nhật đề cương: https://drive.google.com/drive/folders/19mEyOAqZBSKiS0yeLu9ilCn90oDpZVMz?usp=sharing
Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient