logotype

Thông báo cập nhật thông tin thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên các lớp thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cập nhật thông tin thực tập doanh nghiệp vào các file sau từ nay đến ngày 31/12/2021:

Lớp SE501.M11.PMCL

Lớp SE501.M11

 

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient