logotype

Danh sách Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022 CNPM

Khoa Công nghệ Phần mềm trân trọng thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và danh sách Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022 như sau:
 
Thời gian: Thứ Năm ngày 20/01/2022
 
Hình thức bảo vệ: online trên MS Team
 
Các bạn vui lòng nộp báo cáo khoá luận bản cập nhật cuối cùng lên MS Team trước khi bảo vệ KLTN 3 ngày (trước 17/01/2022).
 
Danh sách Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022:
 
 

 

Thông tin chi tiết hội đồng

Hội đồng 1: 08h00 thứ 5 ngày 20/01/2022 (Mã MS Team: ndan1z3)

Hội đồng 2: 08h00 thứ 5 ngày 20/01/2022 (Mã MS Team: mw33k9h)

Hội đồng 3: 13h30 thứ 5 ngày 20/01/2022 (Mã MS Team: 9saubet)

Hội đồng 4: 13h30 thứ 5 ngày 20/01/2022 (Mã MS Team: 4gle825)

 

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient