logotype

Danh Sách Hội Đồng Chấm Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 1 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách hội đồng chấm báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 như sau:
 
Thời gian: 08h00 thứ 3 ngày 18/01/2022
 Hình thức: Online trên MS Team
 
DS Hội đồng chấm báo cáo TTDN lớp SE501.M11.PMCL: Link
 
DS Hội đồng chấm báo cáo TTDN lớp SE501.M11: Link
 
Các bạn vui lòng nộp báo cáo thực tập lên MS Team trước khi báo cáo ngày (trước 18/01/2022).
Đặt tên theo đinh dạng: <STT trong danh sách>. <MSSV>_<Họ tên>  (Ví dụ: 02. 18521234_NguyenVanA)

Mã MS Team cho từng hội đồng
Hội đồng 1: zvpctuv
Hội đồng 2: 1lf603k
Hội đồng 3: f50be2l
Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient