logotype

WATA_Thông tin về Chương trình thực tập và đào tạo tại WATA năm 2021

Chương trình thực tập và đào tạo nghiệp vụ của WATA năm 2021 với các vị trí sau:

  • Lập trình Backend: .NET/.NET core, PHP, JAVA, NodeJS
  • Lập trình Frontend: ReactJS, Angular, VueJS, JavaScript
  • Lập trình di động (mobile): Android, IOS, React Native, Flutter
  • QC/Tester: QC manual, automation

Thông tin chi tiết các vị trí xem tại đây

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient