logotype

Gameloft dang can tuyen dung C++ Developer va QA Tester

Hiện tại Gamloft đang cần tuyển 10C++ và 10 QA. Bản mô tả công việc và Form điền thông tin ứng viên như sau:

 

Tester-ENG

Gameloft_Job_Application_Form

JD of C++PRG

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient