logotype

Thông báo tuyển dụng từ FPT Software

Hiện tại FPT Software cần tuyển các vị trí sau:

1.        Fresher/Junior Mobile Developer

2.      Fresher C-C++/Embedded Developer

3.      Fresher/Junior Embedded Tester

4.      Talent Developer

5.      Fresher Java Developer


Thông tin chi tiết các bạn xem các link bên dưới

 

Fresher/Junior Mobile Developer

Fresher C-C++/Embedded Developer

Fresher/Junior Embedded Tester

Talent Developer

Fresher Java Developer

 

 

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient