logotype

Tuyển lập trình viên Web

Trung tâm Ứng dụng GIS của Sở KH&CN Tp.HCM cần tuyển lập trình viên với các yêu cầu sau:

 

1. Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản:

 

-         Có kiến thức căn bản về lập trình hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu và phân tích thiết kế hệ thống

 

-         Có khả năng lập trình ứng dụng bằng ngôn ngữ java

 

-         Có khả năng lập trình web với JSP, mô hình MVC.

 

-     Có khả năng làm việc với các hệ quản trị CSDL thông dụng như SQLServer, MySQL,...

 

-         Năng động, có khả năng tự nghiên cứu học tập nâng cao trình độ, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

 

 

 

2. Ưu Tiên

 

-         Có kinh nghiêm làm việc với các framework như Struts, Hibernate, Spring và Web Service là một lợi thế

 

-         Có kinh nghiệm làm việc với PostgreSQL/PostGIS là một lợi thế

 

-         Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng/web bằng Eclipse là một lợi thế

 

-         Có kiến thức về GIS hoặc sử dụng phần mềm GIS là một lợi thế

 

-         Có kinh nghiệm làm việc với một số app/tool về GIS như MapServer/GeoServer, OpenLayers, Leaflet... là một lợi thế

 

 

 

3. Quyền lợi:

 

-         Làm việc trong môi trường thân thiện
-         Mức lương cạnh tranh

 

-         Có điều kiện học tập nâng cao trình độ

-         Có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động tập thể để phát triển bản thân và nghề nghiệp

Bạn nào có nhu cầu liên hệ thầy Nguyên _ 0903936840.

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient