logotype

Thông báo thực tập đợt 2 năm 2014

Các bạn có nguyện vọng thực tập trong tháng 9 vui lòng điền vào form theo link bên dưới. Thời gian đăng kí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/09/2014. Thời gian thực tập dự kiến: cuối tháng 9/2014

https://docs.google.com/forms/d/14yL-C2yVa9xGNTnHVFpVmrZ0h7xqlX1vn-xKRNHiuwE/viewform?usp=send_form

Trân trọng.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient