logotype

Thông báo danh sách kết quả xét duyệt đề tài NCKH-SV đợt 1 năm 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đợt 1 năm 2022 theo link sau:

https://khcn.uit.edu.vn/thong-bao-danh-sach-ket-qua-xet-duyet-de-tai-nckh-sv-dot-1-nam-2022

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient