logotype

Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên 2017

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến toàn thể các sinh viên và giảng viên hướng dẫn về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017.

Thông tin chi tiết Quý Thầy/Cô vui lòng xem tại đây.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient