logotype

Thông tin cuộc thi "Smart City - Bình Dương 2018"

Với mục tiêu xây dựng, phát triển tỉnh Bình Dương thành một đô thị thông minh, hiện đại và phát triển bền vững, UBND tỉnh Bình Dương đã chủ trì, phối hợp với WTA (Hiệp hội đô thị Khoa học thế giới), Tp. Daejeon (Hàn Quốc), tổ chức cuộc thi "Sáng kiến xây dựng tptm - Bình Dương 2018 (Creative Ideas for Smart City)".\

Thông tin giới thiệu về cuộc thi, thể lệ và hình thức đăng ký đối tượng tham gia là sinh viên tại đây.

http://binhduong.wtanet.org/vi/smartcityideas/

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient