logotype

[KHOA CNPM KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC (MOU) CÙNG CÔNG TY KMS VÀ KẾT HỢP TỔ CHỨC CHO HƠN 50 SINH VIÊN THAM GIA KMS TOUR]

[KHOA CNPM KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC (MOU) CÙNG CÔNG TY KMS VÀ KẾT HỢP TỔ CHỨC CHO HƠN 50 SINH VIÊN THAM GIA KMS TOUR]
Hôm nay, hơn 50 sinh viên Khoa CNPM và các Khoa khác thuộc UIT đã có một trải nghiệm chân thực và được tiếp xúc với môi trường làm việc đầy tiềm năng tại Công ty KMS.

Bên cạnh đó, trong dịp này, TS. Dương Minh Đức - Q. Trưởng Khoa CNPM và ông Trần Trọng Đại - Tổng giám đốc công ty KMS đã ký thỏa thuận MOU, đánh dấu mốc thời gian hợp tác lâu dài giữa Khoa CNPM và Công ty KMS, hứa hẹn sẽ mang đến những cơ hội phát triển song phương trong tương lai.
 
 
 

TS. Dương Minh Đức - Q. Trưởng Khoa CNPM và ông Trần Trọng Đại - Tổng giám đốc công ty KMS ký thỏa thuận MOU

Một lần nữa, chúc mừng cho cam kết đầy tiềm năng này

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient