logotype

Cuộc nói chuyện về DatAI@SG

DatAI@SG là nhóm gồm các thành viên quan tâm và đang làm việc, nghiên cứu trong các lĩnh vực của AI và Data Science. Hiện nhóm gồm các thành viên đến từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu, Doanh nghiệp, các Start up trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực ứng dụng AI và Data Sience.
DatAI@SG sẽ tổ chức buổi meetup lần thứ 2 với sự bảo trợ từ trường Đại học Sài Gòn vào ngày 04/5/2019 (thứ 7).

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

Dẫn chương trình: Lê Ngô Yến Phương (DaiAI@SG)
Phát biểu khai mạc: Phạm Thế Bảo (Đại học Sài Gòn)
Người điều khiển: Nguyễn Việt Linh (DatAI@SG) & Lê Ngô Yến Phương (DatAI@SG)

Chi tiết xem tại đây

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient