logotype

Thông báo nghỉ học lớp SE213.D12 ngày 22/11/2012

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lớp Xử lý phân bố SE213.D12 của thầy Nguyễn Trác Thức sẽ nghỉ học vào sáng thứ năm ngày 22/11/2012 do thầy phải đi họp ở ĐHQG. Tuần sau lớp học bình thường.

Thông báo nhận học bổng học kỳ 1 năm học 2011 - 2012

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 đến nhận học bổng tại văn phòng khoa CNPM (P.309 - khu nhà A) vào thứ 6 (16/11/2012) và thứ 2 (19/11/2012) từ 9h30 đến 15h00.

Danh sách nhận học bổng hk 1 nh 2011 - 2012

Thông báo nghỉ học lớp SE102.D11 & SE102.D12

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lớp SE102.D11 và SE102.D12 của thầy Đinh Nguyễn Anh Dũng nghỉ học ngày thứ bảy (3/11/2012) do thầy có việc bận gia đình. Thứ bảy tuần sau 2 lớp học lại bình thường.

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2012

Khoa CNPM thông báo 2 sinh viên sau:

 1. 07520041 Phạm Minh Cường  nợ Giáo dục thể chất 2
 2. 07520363 Khương Sĩ Toàn      nợ Anh văn 4

Đề nghị 2 sinh viên trên liên hệ phòng đào tạo nộp gấp các giấy tờ có liên quan đến 2 môn học còn nợ để hoàn tất hồ sơ xét tốt nghiệp. Nếu sau ngày 9/11/2012 mà không liên hệ nộp giấy tờ thì 2 sinh viên này không được xét tốt nghiệp đợt này.

Phiếu theo dõi tiến độ làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2013

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo các sinh viên đang làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2013 download mẫu theo dõi tiến độ làm luận văn về điền thông tin gửi cho giảng viên hướng dẫn ký xác nhận và nộp báo cáo giữa kỳ có xác nhận của GVHD về văn phòng khoa vào các sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần trước ngày 21/11/2012.

Mẫu theo dõi tiến độ làm KLTN

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient