logotype

Lịch Bảo Vệ Hội Đồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo các sinh viên Chương trình chất lượng cao và Hệ chính qui đại trà làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021 sẽ bảo vệ luận văn theo thời gian và địa điểm như sau:

Hội đồng 1: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.1

Hội đồng 2: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.2

Hội đồng 3: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.3

Hội đồng 4: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.4

Hội đồng 5: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E3.2

Hội đồng 6: 13h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.1

Hội đồng 7: 13h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.4

Hội đồng 8: 13h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.3

Hội đồng 9: 13h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.2

Hội đồng 10: 13h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E3.2

Hội đồng 11: 7h30 ngày 23/02/2021 tại Phòng E4.2

Hội đồng 12: 7h30 ngày 23/02/2021 tại Phòng E4.3

Hội đồng 13: 7h30 ngày 23/02/2021 tại Phòng E4.4

Danh sách Hội đồng chấm KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021 CLC: https://drive.google.com/file/d/13eflMM2UBjHJOO_P3YVte23rps8XTkk1/view?usp=sharing

Danh sách Hội đồng chấm KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021 CQĐT: https://drive.google.com/file/d/1TqSKqiREcT7ywyD0hc6pJ3m_IMj7Gqbr/view?usp=sharing

Lưu ý:

- Sinh viên gửi báo cáo luận văn tốt nghiệp qua mail cho các thành viên Hội đồng Chấm Khóa luận tốt nghiệp trước khi bảo vệ và in 03 báo cáo đóng cuốn bình thường gửi Hội đồng chấm khi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

- Sinh viên có mặt lúc 7h15 hoặc 12h45 để chuẩn bị và kiểm tra việc laptop kết nối với máy chiếu.

- Trang phục lịch sự.

 

 

 

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient