logotype

Thông báo hình thức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021

 

Do diễn biến mới của của dịch bệnh Covid 19, Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo các sinh viên Chương trình chất lượng cao và Hệ chính qui đại trà làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021 bảo vệ luận văn online bằng Microsoft Teams (sinh viên bảo vệ và các thành viên Hội đồng chấm KLTN đã được tạo room để bảo vệ KLTN bằng MS Teams, các bạn sinh viên đăng nhập MS Teams bằng tài khoản đã dùng để học online bằng MS Teams, các bạn kiểm tra đăng nhập thử nếu có thắc mắc liên hệ thầy Mai Trọng Khang_0704635601) theo thời gian như sau:

Hội đồng 1: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.1

Hội đồng 2: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.2

Hội đồng 3: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.3

Hội đồng 4: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.4

Hội đồng 5: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E3.2

Hội đồng 6: 13h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.1

Hội đồng 7: 12h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.4

Hội đồng 8: 13h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.3

Hội đồng 9: 13h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.2

Hội đồng 10: 13h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E3.2

Hội đồng 11: 13h00 ngày 23/02/2021 tại Phòng E4.2

Hội đồng 12: 13h00 ngày 23/02/2021 tại Phòng E4.3

Hội đồng 13: 13h00 ngày 23/02/2021 tại Phòng E4.4

Danh sách Hội đồng chấm KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021 CLC: https://drive.google.com/file/d/13eflMM2UBjHJOO_P3YVte23rps8XTkk1/view?usp=sharing

Danh sách Hội đồng chấm KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021 CQĐT: https://drive.google.com/file/d/1TqSKqiREcT7ywyD0hc6pJ3m_IMj7Gqbr/view?usp=sharing

Lưu ý:

- Sinh viên gửi báo cáo luận văn tốt nghiệp vào MS Teams cho các thành viên Hội đồng Chấm Khóa luận tốt nghiệp trước ngày 19/02/2021.

- Sinh viên online trên MS Teams trước buổi báo cáo KLTN 15 phút để chuẩn bị.

- Trang phục lịch sự.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient