logotype

Thông Báo Danh Sách XLHV Học kỳ 1 Năm học 2020-2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kế hoạch xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2020- 2021 như sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bpav4zCjp9Pj4GWiggbFV0gpicP7IJQ1/edit#gid=230930143

Danh sách sinh viên Hệ chính quy Khoa Công nghệ Phần mềm dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xaBOFBWp39lxccD-lrL1sHe7zJy_7T6K/edit?rtpof=true#gid=911799752

Danh sách sinh viên Hệ Chất lượng cao Khoa Công nghệ Phần mềm dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jHvxBS4-lwh1uF-bO4WBv_0OQUGty1AS/edit#gid=532042565

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2020 - 20201 làm đơn cứu xét và ký tên nộp lên Văn phòng Khoa E7.2 trước ngày 28/03/20210. 

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient