logotype

V/v sử dụng phòng GV và thiết bị tại các phòng học lý thuyết

Ban Quản lý cơ sở trường ĐH CNTT thông báo các bạn sinh viên nhận thiết bị trước giờ học tại các phòng như sau:
Khu A: Phòng A303
Khu B: Phòng B1.01
Khu C: Phòng C105
Khu E: Phòng E2.4
Ngoài ra xin lưu ý quý Thầy Cô phòng Giảng viên tại các tòa nhà:
Khu A: Phòng A303
Khu B: Phòng B2.01
Khu C: Phòng C103
Khu E: Phòng E7.1, E3.5, E4.5
Số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật ở các tòa nhà có trên bàn Giảng Viên tại các phòng học.
Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient