logotype

Thông báo nộp hồ sơ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021

Hiện nay đã đến hạn nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên đợt 1 năm 2021.
 
Đề nghị các sinh viên tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 nộp file mềm hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH_SV 2021 trước ngày 25/03/2022 tại đây: Form nộp file hồ sơ nghiệm thu NCKH-SV 2021 để Hội đồng nghiệm thu của trường xét và nộp vào đây Hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH-SV 2021 để khoa Công nghệ Phần mềm lưu.
 
Đồng thời đề nghị các sinh viên nộp hồ sơ bản giấy có chữ ký đầy đủ và ký thanh lý hợp đồng tại văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm (phòng E7.2) vào sáng ngày 28/03/2022
Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient