logotype

Thông báo sinh viên khóa 2021 nhận chứng chỉ Giáo Dục Quốc Phòng

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên khóa 2021 nhận Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng tại phòng E7.2 tòa nhà E từ ngày 26 -29/04/2022 trong giờ hành chính (sáng từ 8h - 11h30; chiều từ 13h30 - 16h00)

Danh sách chứng chỉ GDQP khóa 2021

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient