logotype

Thông Báo Nộp Báo Cáo Đồ Án 1 Và Đồ Án 2 Học Kỳ 2 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.M21, SE121.M21.PMCL nộp báo cáo Đồ án 1 cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật file báo cáo Đồ án 1 vào link sau trước ngày 18/06/2022.

Nộp báo cáo Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Định dạng tên file báo cáo : DA1_MSSV1&MSSV2_Lớp_Họ tên giảng viên hướng dẫn

 

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.M21, SE122.M21.PMCL nộp báo cáo Đồ án 2 cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật file báo cáo Đồ án 2 vào link sau trước ngày 18/06/2022.

Nộp báo cáo Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Định dạng tên file báo cáo : DA2_MSSV1&MSSV2_Lớp_Họ tên giảng viên hướng dẫn

 

Sau khi đã nộp file báo cáo Đồ án 1 và Đồ án 2 theo hướng dẫn, sinh viên ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào giờ hành chính ngày 23/06/2022 (sáng từ 8h00 - 11h00, chiều từ 13h30 - 14h30)

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient