logotype

Danh sách xét điều kiện làm KLTN mới

 

Sau khi xem xét một số môn học trường chưa cập nhật là : PPL STKH (2 TC) + NM QTDN (2 TC) + ĐA môn học CN (3 TC) + Thực tập TN (3 TC) = 10 TC, khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên có tổng số tín chỉ các môn học >=5 đạt được từ 117 TC trở lên là đủ điều kiện làm KLTN.

Danh sách đủ điều kiện trong link sau :

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArBlHlC0dDgpdHJsemFWbnllWG14eHJqdlMwdGlKeWc#gid=0

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient