logotype

FOSSIL VIETNAM x SE-UIT TECH TALK [SEMINAR] CÁCH THỨC MỞ RỘNG HỆ THỐNG

FOSSIL VIETNAM x SE-UIT TECH TALK

[SEMINAR] CÁCH THC M RNG H THNG

 

Form đăng ký: https://forms.gle/oZEN6fNQ1YPiRdFe8

Thi gian: 13:30 - 15:00 th Năm ngày 11/11/2021

Hình thc: Online thông qua Microsoft Team

 

Bn là sinh viên Công ngh Thông tin

Bn quan tâm và mun tìm hiu các vn liên quan đến công ngh

Vi vai trò là cu ni gia các doanh nghip và sinh viên, Ban hc tp Công ngh Phn mm luôn mun mang đến cho các bn nhng bui chia s hu ích.

Tham gia bui Seminar này, các bn s được:

Lng nghe kinh nghim và bài hc rút ra ca các k sư khi gii quyết nhng bài toán công ngh thc tế ti Fossil Vit Nam

Khám phá các cơ hi vic làm ti công ty

Cơ hi nhn ngay các phn thưởng hp dn vi mi câu hi hay trong phn Q&A

Hãy cùng tìm hiu mt tí v Fossil Vit Nam nhé!!

- Có tin thân là Misfit, Fossil Vit Nam gi v thế là Trung tâm Nghiên cu và Phát trin Công ngh Thiết b đeo thông minh trc thuc Fossil Group, Inc.

- Fossil Vit Nam còn là đội ngũ k sư Vit chu trách nhim thiết kế và xây dng các thiết b đeo thông minh phc v cuc sng ca hàng triu người trên toàn thế gii. Chúng tôi t hào là nhng nhà đổi mi luôn bt phá các gii hn ca công ngh và thi trang.

Các din gi tham gia bui Tech Talk gm có:

-         Anh Hunh Thái Phương: Vi 15 năm kinh nghim làm vic trong lĩnh vc công ngh, anh Phương hiđang gi v trí Senior Engineering Manager, qun lý đội ngũ hơn 20 k sư thuc lĩnh vĐin toán đám mây ti Fossil Vit Nam.

-         Anh Lưu Thái Minh Khôi - DevOps Engineer

-         Anh Dương Lê - Data Engineer

-         Ch Tho Hunh - Backend Engineer

Nhanh tay đăng ký tham gia để có cơ hi nhđược nhng phn quà hp dn nhé!!

Hãy nh áp dng các bin pháp phòng, chng dch bnh để có th bo v bn thân và mi người xung quanh!!

 

Mi thc mc liên h ti:

Gmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fanpage: https://www.facebook.com/bhtcnp

Group BHT NNCS: https://www.facebook.com/...//forms.gle/oZEN6fNQ1YPiRdFe8

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient