logotype

Thông báo danh sách phản biện Khoa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách phản biện Khóa luận tốt nghiệp ddowjt1 năm học 2018 - 2019 như sau:

Danh sách phản biện KLTN đợt 1 năm 2019 chương trình Chất lượng cao

Danh sách phản biện KLTN đợt 1 năm 2019 chương trình Chính qui đại trà

Đề nghị sinh viên liên hệ gấp với giảng viên phản biện từ nay đến ngày 23/01/2019.

Thời gian bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018 - 2019: ngày 13&14/02/2019.

 

Thông báo danh sách xét tốt nghiệp bổ sung tháng 12/2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp bổ sung tháng 12/2018 như sau:

No. Khoa MSSV Họ và tên SV Ghi chú Tình trạng Số TC tích lũy ĐTB tích lũy
1 CNPM 13520488 Nguyễn Công Lý CCAV Đang học 155 6.99
2 CNPM 13520058 Nguyễn Quang Bình CCAV Đang học 153 6.73
3 CNPM 14520134 Phạm Hữu Danh Nợ CC AV Đang học 154 8.52
4 CNPM 14520743 Võ Đăng Quang Nợ CC AV Đang học 153 7.83
5 CNPM 14520763 Phạm Văn Sĩ Nợ CC AV Đang học 153 7.62

Các sinh viên có tên trong danh sách trên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về khoa theo kế hoạch từ ngày 10-17/12/2018.

Sinh viên tham khảo qui trình xét tốt nghiệp trên website phòng đào tạo : https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#xettotnghiep

Thứ tự sơ đồ chỗ ngồi - Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2018

 
 
Phòng CTSV xin gửi thông báo sơ đồ chỗ ngồi cũng như thứ tự nhận bằng của học viên và sinh viên theo như link đính kèm 

Thông báo nộp hố sơ xét tốt nghiệp tháng 12/2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp như sau:

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 10 NĂM 2018

      

STT

Ngày

Công việc

1

04/12/2018 – 07/12/2018

P. ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa.

2

10/12/2018 – 17/12/2018

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa.

3

19/12/2018

Khoa gửi danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp về P. ĐTĐH.

4

20/12/2018 – 03/01/2019

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

5

10/01/2019

Ban hành Quyết định công nhận Tốt nghiệp đợt 10 năm 2018

 

 

   KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

 

 

 

Trần Bá Nhiệm

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt này giống đợt trước (tháng 09/2018). Do vậy những sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 09/2018 chưa nộp hồ sơ xét tốt nghiệp thì nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về khoa theo kế hoạch.

Sinh viên tham khảo qui trình xét tốt nghiệp trên website phòng đào tạo : https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#xettotnghiep

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient