logotype

KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ CÔNG TY NTT DATA TỔ CHỨC BUỔI GIAO LƯU - CHIA SẺ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Vào sáng ngày 28/11/2015, khoa Công nghệ Phần mềm đã phôi hợp cùng công ty NTT DATA tổ chức buổi giao lưu và chia sẻ về Công nghệ Thông tin tại phòng E7.3. Tham gia chương trình gồm có các Thầy Cô và gần 40 sinh viên đại diện từ phía khoa CNPM. Về phía công ty NTT DATA có sự tham gia của các Đại diện của Công ty và gần 15 học viên đến từ Nhật Bản.

Chương trình được tổ chức nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa khoa Công nghệ Phần mềm và công ty NTT DATA và giúp các bạn sinh viên có cơ hội, giao lưu và trao đổi cùng các học viên thực tập từ Nhật Bản để có thêm kiến thức, kinh nghiệm cần thiết cho quá trình thực tập và làm việc ở môi trường Nhật Bản cũng như quốc tế. Chương trình bao gồm các nội dung chính: Giới thiệu về khoa CNPM và công ty NTT DATA Việt Nam, giao lưu và chia sẻ về các hệ thống "Hệ thống giám sát cầu", "Dự án số hóa thư viện Vatican" cùng phần trao đổi và thảo luận.

 1

Các học viên Nhật Bản đang trình bày về các hệ thống

2

Sinh viên khoa CNPM và các học viên công ty NTT DATA thảo luận về các giải pháp cho các hệ thống

3

Nhóm sinh viên khoa CNPM trình bày về giải pháp cho hệ thống

Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí sôi nổi, mang tính chia sẻ, hợp tác. Chương trình đã khuyến khích các sinh viên khoa CNPM và học viên từ công ty NTT DATA cùng làm việc, trao đổi và tham gia đóng góp rất nhiều ý kiến hữu ích, tính khả thi cao. Thông qua chương trình các bạn sinh viên cũng được hiểu thêm về cơ hội nghề nghiệp, môi trường và kinh nghiệm làm việc quốc tế và đặc biệt tại Nhật Bản.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient