logotype

Giới thiệu kỳ thi đánh giá Năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP)

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn giới thiệu kỳ thi đánh giá Năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP).

Thông tin chi tiết các bạn sinh viên xem tại link 

Thông Báo Danh Sách Đăng Ký Đề Tài Đồ Án 1 Và Đồ Án 2 Học Kỳ 2 Năm Học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 như sau:

DS đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 nh 2022 - 2023

DS đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 nh 2022 - 2023

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để thực hiện đề tài từ nay đến 15/06/2023.

Thông Báo Kết Quả Bảo Vệ KLTN Đợt 1 Năm 2023 Và Việc Nộp Báo Cáo KLTN Sau Bảo Vệ

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 như sau:

1. Chương trình Chất lượng cao : Bảng điểm KLTN đợt 1 năm 2023 CLC

2. Chính qui đại trà : Bảng điểm KLTN đợt 1 năm 2023 CQĐT

3. Sinh viên chỉnh sửa báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo ý kiến đóng góp của Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đã được cập nhật trong file "Bảng điểm KLTN đợt 1 năm 2023" và theo mẫu : Mẫu trình bày KLTN

4. Sinh viên xem quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022 - 2023 tại đây: 

QĐ thành lập HĐ bảo vệ KLTN đợt 1 nh 2022 - 2023 CLC

QĐ thành lập HĐ bảo vệ KLTN đợt 1 nh 2022 - 2023 CQĐT

 5. Sinh viên nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo qui trình của phòng đào tạo từ nay đến ngày 28/02/2023Qui trình nộp KLTN sau bảo vệ

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2023

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 như sau:

 
 
 

STT

Ngày

Công việc

1

20/03/2023 – 31/03/2023

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

2

06/04/2023-07/04/2023

Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí nếu có

3

10/04/2023-13/04/2023

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

4

14/04/2023

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 0năm 2023

         
     

Lưu ý: - Sinh viên phải hoàn thành Lệ phí xét tốt nghiệp mới được đăng ký xét tốt nghiệp. Đóng Lệ phí xét tốt nghiệp trực tiếp tại phòng KHTC (A.113) từ thứ 2 tới thứ 6 theo giờ hành chính.

            - Chuẩn đầu ra ngoại ngữ sinh viên cập nhật  chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ theo quy định lên trang student.uit.edu.vn, P.ĐTĐH/VPCTĐB sẽ cập nhật sau khi kết thúc đợt đăng ký.

Trân trọng.

 

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.N21 và SE122.N21.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 từ nay đến ngày 24/02/2023 theo link sau: 

Đăng ký đề tài ĐA2 hk2 nh 2022 - 2023

Danh sách đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 : DS đề tài ĐA2 hk2 nh 2022 - 2023

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 : Kết quả ĐK đề tài ĐA2 hk2 nh 2022 - 2023

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient