logotype

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022

Mời các bạn xem thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 như sau :

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022

Thông Báo Kết Quả Bảo Vệ KLTN Đợt 2 Năm 2022 Và Việc Nộp Báo Cáo KLTN Sau Bảo Vệ

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 như sau:

1. Chương trình Chất lượng cao : Bảng điểm KLTN đợt 2 năm 2022 CLC

2. Chính qui đại trà : Bảng điểm KLTN đợt 2 năm 2022 CQĐT

3. Sinh viên chỉnh sửa báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo ý kiến đóng góp của Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đã được cập nhật trong file "Bảng điểm KLTN đợt 2 năm 2022" và theo mẫu : Mẫu trình bày KLTN

4. Sinh viên xem quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021 - 2022 tại đây: 

QĐ thành lập HĐ bảo vệ KLTN đợt 2 nh 2021 - 2022 CLC

QĐ thành lập HĐ bảo vệ KLTN đợt 2 nh 2021 - 2022 CQĐT

 5. Sinh viên nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo qui trình của phòng đào tạo từ nay đến ngày 31/07/2022Qui trình nộp KLTN sau bảo vệ

Lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 như sau: 

1. Hội đồng 1 : 8h00 ngày 12/7/2022 tại phòng E4.2

2. Hội đồng 2: 8h00 ngày 12/7/2022 tại phòng E4.3

3. Hội đồng 2: 8h00 ngày 12/7/2022 tại phòng E4.3

Danh sách cụ thể như sau: 

Lớp SE501.M21.PMCL

Lớp SE501.M21

Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và đầy đủ.

 

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021 - 2022

 
Khoa Công nghệ Phần mềm trân trọng thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và danh sách Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021 - 2022 như sau:
 
Hội đồng 1: 08h00 thứ 4 ngày 20/07/2022 tại phòng E4.1
 
Hội đồng 2: 08h00 thứ 4 ngày 20/07/2022 tại phòng E4.3

Hội đồng 3: 08h00 thứ 4 ngày 20/07/2022 tại phòng E3.3

Danh sách cụ thể như sau:

1. DS Hội đồng chấm KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022 CLC

 
 
* Lưu ý: 
 
1. Sinh viên có mặt tại Hội đồng lúc 7h45 nếu bảo vệ buổi sáng và 12h45 nếu bảo vệ buổi chiều để chuẩn bị.
 
2. Sinh viên in mỗi đề tài làm 03 cuốn báo cáo nộp cho Hội đồng vào đầu buổi bảo vệ đồng thời nộp file hoàn chỉnh cuối cùng vào thư mục sau từ nay đến ngày 15/07/2022
 
 
 
3. Sinh viên mặc trang phục lịch sự và lễ phép khi báo cáo.
 

 

Danh Sách Phản Biện Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021  - 2022

1. Danh sách phản biện đề tài KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022 CLC

2. Danh sách phản biện đề tài KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022 CQĐT

Đề nghị các bạn sinh viên trong danh sách liên hệ và gửi báo cáo gấp cho Giảng viên phản biện.
 
Thời hạn Giảng viên Phản biện nộp phiếu Nhận xét : 10 ngày.
 
Lịch bảo vệ KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022 dự kiến: 19/07/2022
Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient