logotype

Lịch Nộp Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 2 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.M21.PMCL và SE501.M21 nộp file báo cáo và file scan phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá cùng dấu của doanh nghiệp theo mẫu Mẫu phiếu đánh giá thực tập và báo cáo tham khảo rồi cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp vào link sau trước ngày 18/06/2022 :

Qui định tên file báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau: TTDN_MSSV_Họ Tên Sinh Viên_Tên Lớp

Tên file scan phiếu đánh giá doanh nghiệp đã có điểm đánh giá và đóng dấu công ty như sau: PDG_MSSV_Họ tên sinh viên_Tên lớp

Nộp báo cáo TTDN và phiếu đánh giá học kỳ 2 năm học 2021 - 2022.

Sau đó cập nhật thông tin thực tập doanh nghiệp (nội dung thực tập, nơi thực tập, điểm đánh giá của doanh nghiệp) vào các file sau:

1. Lớp SE501.M21

2. Lớp SE501.M21.PMCL

Đồng thời sinh viên nộp báo cáo và phiếu đánh giá tốt nghiệp của doanh nghiệp bản giấy, ký tên danh sách thực tập doanh nghiệp tại văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm (phòng E7.2, Trường Đại học Công nghệ Thông tin) trong giờ hành chính (sáng 8h00 - 11h00; chiều 13h30 - 16h30) ngày 24/06/2022.

Ngày báo cáo dự kiến: 04-08/07/2022.

Thông Báo Nộp Báo Cáo Đồ Án 1 Và Đồ Án 2 Học Kỳ 2 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.M21, SE121.M21.PMCL nộp báo cáo Đồ án 1 cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật file báo cáo Đồ án 1 vào link sau trước ngày 18/06/2022.

Nộp báo cáo Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Định dạng tên file báo cáo : DA1_MSSV1&MSSV2_Lớp_Họ tên giảng viên hướng dẫn

 

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.M21, SE122.M21.PMCL nộp báo cáo Đồ án 2 cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật file báo cáo Đồ án 2 vào link sau trước ngày 18/06/2022.

Nộp báo cáo Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Định dạng tên file báo cáo : DA2_MSSV1&MSSV2_Lớp_Họ tên giảng viên hướng dẫn

 

Sau khi đã nộp file báo cáo Đồ án 1 và Đồ án 2 theo hướng dẫn, sinh viên ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào giờ hành chính ngày 23/06/2022 (sáng từ 8h00 - 11h00, chiều từ 13h30 - 14h30)

Thông Báo Nộp Báo Cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021 - 2022 lớp SE505.M21.PMCL & SE505.M21 nộp mỗi đề tài 01 file pdf báo cáo định dạng theo mẫu Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp vào link sau từ nay đến ngày 15/06/2022: 

Qui định tên file báo cáo KLTN như sau : MSSV1&MSSV2_Tên lớp_Giảng viên hướng dẫn

Ví dụ: 18520655&18520542_SE505.M11.PMCL_Nguyen Trinh Dong

Nộp báo cáo KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022

Lưu ý: Trước khi nộp file báo cáo lên Drive sinh viên phải thông qua giảng viên hướng dẫn vì khoa có gửi cho giảng viên hướng dẫn 01 bản danh sách xác nhận cho sinh viên ra bảo vệ KTLN, nếu sinh viên không thông qua giảng viên hướng dẫn, tự cập nhật báo cáo lên drive mà giảng viên hướng dẫn xác nhận không đồng ý cho bảo vệ KLTN thì sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Sau khi nộp báo cáo KLTN lên thư mục qui định, sinh viên ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) từ 8h30 đến 11h00 ngày 22/06/2022

Ngày bảo vệ KLTN dự kiến: 11-22/07/2022

Thông tin Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 khoa Công nghệ Phần mềm

 

Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra nhằm trao bằng tốt nghiệp cho các Tân Kỹ sư của Khoa Công nghệ Phần mềm - những sinh viên đã xuất sắc hoàn thành hành trình học tập tại giảng đường đại học để bắt đầu một hành trình mới trong tương lai. Đồng thời buổi lễ cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho những tháng năm miệt mài rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng với những lựa chọn tương lai, khát khao thành công, cống hiến cho xã hội.

- Thời gian sinh viên dự lễ có mặt: 13h15 thứ Năm ngày 09 tháng 6 năm 2022.

- Thời gian bắt đầu Lễ tốt nghiệp: 14h00 thứ Năm ngày 09 tháng 6 năm 2022.

- Địa điểm: Giảng đường 1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, phường Linh Trung Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Sau đây là các thông tin sinh viên dự lễ tốt nghiệp cần lưu ý:

1. Danh sách chỗ ngồi lễ nhận bằng KS ngành KTPM đợt 1- 2022

2. Các lưu ý khi tham dự Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

3. Thông tin về việc nhận Lễ phục tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

4. Danh sách khen thưởng đợt 1 khoa Công nghệ Phần mềm

5. Danh sách lớp trưởng tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 

6. Danh sách nhận khen thưởng cuả Công ty VNG

Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra nhằm trao bằng tốt nghiệp cho các tân Kỹ sư của khoa Công nghệ Phần mềm - những Sinh viên đã xuất sắc hoàn thành hành trình học tập tại giảng đường đại học, để bắt đầu một hành trình mới trong tương lai. Đồng thời, buổi lễ cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho những tháng năm miệt mài rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng với những lựa chọn tương lai, khát khao thành công, cống hiến cho xã hội.
⏰Thời gian: 14h00 thứ Năm, ngày 09 tháng 06 năm 2022.
<img height="16" width="16" alt="

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

 
 
Phòng Đào tạo Đại học thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 như sau:

 

STT

Ngày

Công việc

1

06/5/2022 – 15/5/2022

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

2

18/5/2022-23/5/2022

Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí nếu có

3

24/5/2022-25/5/2022

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

4

30/5/2022

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 02 năm 2022

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient