logotype

Danh Sách Phản Biện Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021  - 2022

1. Danh sách phản biện đề tài KLTN đợt 1 năm học 2021 - 2022 CLC

2. Danh sách phản biện đề tài KLTN đợt 1 năm học 2021 - 2022 CQĐT

Đề nghị các bạn sinh viên trong danh sách liên hệ và gửi báo cáo gấp cho Giảng viên phản biện.
 
Thời hạn Giảng viên Phản biện nộp phiếu Nhận xét : 10 ngày.
 
Lịch bảo vệ KLTN đợt 1 năm học 2021 - 2022 dự kiến: 20/01/2022

Thông báo sử dụng kết quả bài thi VPET để được công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ Đại học

Trường Đại học CNTT cho phép sinh viên sử dụng kết quả bài thi Versant Professional English Test (VPET) để được công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ Đại học trong thời gian dịch bệnh, giãn cách xã hội; Bổ sung thang điểm tại Điều 9 Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường Đại học CNTT ban hành theo quyết định số 547/QĐ-ĐHCNTT ngày 30/8/2019.

- Thông báo của Ban Giám hiệu tại link

- Thông báo hướng dẫn thi và sử dụng kết quả bài thi VPET của P.ĐTĐH tại link

Thông báo cập nhật thông tin thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên các lớp thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cập nhật thông tin thực tập doanh nghiệp vào các file sau từ nay đến ngày 31/12/2021:

Lớp SE501.M11.PMCL

Lớp SE501.M11

 

Thông Báo Sinh Viên Khóa 2020 Nhận Chứng Chỉ Giáo Dục Quốc Phòng

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên khóa 2020 nhận Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng tại phòng E7.2 tòa nhà E từ ngày 30/12/2021 - 07/01/2022 trong giờ hành chính (sáng từ 8h - 11h30; chiều từ 13h30 - 16h00)

Danh sách sinh viên nhận chứng chỉ Quốc Phòng khóa 2020

Thông Báo Nộp Báo Cáo Đồ Án 1 Và Đồ Án 2 Học Kỳ 1 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.M11, SE121.M11.PMCL nộp báo cáo Đồ án 1 cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật file báo cáo Đồ án 1 vào link sau trước ngày 25/12/2021

Nộp báo cáo Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Định dạng tên file báo cáo : DA1_MSSV1&MSSV2_Lớp_Họ tên giảng viên hướng dẫn

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.M11, SE122.M11.PMCL nộp báo cáo Đồ án 2 cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật file báo cáo Đồ án 2 vào link sau trước ngày 25/12/2021

Nộp báo cáo Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Định dạng tên file báo cáo : DA2_MSSV1&MSSV2_Lớp_Họ tên giảng viên hướng dẫn

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient