logotype

Thông báo kết quả thi học kỳ 1 năm học 2012 - 2013

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả thi học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 như sau :

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2012 - 2013

Thông báo nộp gấp nhận xét thực tập - SV Chung Văn Kiệt

Khoa yêu cầu sinh viên Chung Văn Kiệt, MSSV: 08520499, lớp CNPM03 nộp gấp bản nhận xét của công ty thực tập có đánh giá điểm (bản hiện thời không có điểm) về văn phòng khoa CNPM trước ngày 31/01/2013. Nếu không nộp sẽ coi như không có điểm môn Thực tập doanh nghiệp.

Thông báo danh sách giảng viên phản biện KLTN đợt 1 năm 2013

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên phản biện đề tài KLTN đợt 1 năm 2013.

DSGV phản biện KLTN đợt 1 năm 2013

Đề nghị các sinh viên đang làm KLTN đợt 1 năm 2013 liên hệ giảng viên phản biện từ nay đến hết ngày 18/01/2013.

Thời gian bảo vệ KLTN đợt 1 năm 2013 dự kiến : 18, 19, 20, 21/02/2013.

 

Thông báo thay đổi lịch bảo vệ KLTN đợt 1 năm 2013

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo dời lịch bảo vệ KLTN đợt 1 năm 2013 tới khoảng giữa tháng 03/2013 do chờ qui chế đào tạo mới của trường sắp ban hành.

Thông báo thi lý thuyến môn NM Công nghệ Phần mềm

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lớp Nhập môn Công nghệ Phần mềm SE104.D11 của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang sẽ thi Lý thuyết vào 13h00 ngày 16/01/2013 tại Giảng đường 2 - khu nhà A. Đề nghị toàn bộ sinh viên của lớp dự thi đầy đủ và đúng giờ.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient