logotype

Thông báo nghỉ học lớp SE103.D11 & SE103.D12

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo 2 lớp Các phương pháp lập trình SE103.D11 & SE103.D12 của thầy Huỳnh Ngọc Tín nghỉ học chiều thứ sáu (12/10/2012) và sáng thứ 7 (13/10/2012) tuần này. Tuần sau học bình thường.

Thông báo nộp bổ sung hình xét tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên có tên trong danh sách xét tốt nghiệp được tô màu đỏ nộp bổ sung gấp thêm 2 tấm hình 3x4 cho văn phòng khoa vào sáng thứ 4 (3/10/2012) và sáng thứ 6 (5/10/2012).

Danh sách xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2012

Thông báo đổi phòng học thực hành

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những lớp học thực hành của khoa tại phòng thực hành PMTHCB1 (P.303) chuyển xuống phòng thực hành PMTHCB4 (P.105) tòa nhà cũ.

Điểm thi môn Phát triển Game học kỳ hè

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo điểm thi môn Phát triển Game lớp SE102.C31 học kỳ hè năm học 2012 - 2013

Điểm thi môn Phát triển Game

Thông báo nghỉ học lớp SE104.D11 ngày 26/09/2012

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lớp Nhập môn công nghệ Phần mềm SE104.D11 của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang nghỉ học thứ tư ngày 26/09/2012 do thầy có việc bận đột xuất. Thứ tư tuần sau ngày 03/10/2012 lớp đi học bình thường.

p/s: Sinh viên Võ Công Sơn lớp CNPM05 ghé văn phòng khoa nhận giấy lãnh tiền gấp.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient