logotype

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học đợt 2 năm 2022

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học đợt 2 năm 2022 như sau:

+ Kinh phí thực hiện: 6.000.000 đồng/đề tài.

+ Điều kiện tham gia: Sinh viên hoặc học viên cao học.

+ Thời gian thực hiện đề tài: 06 tháng kể từ khi được ký hợp đồng.

+ Hạn chót sinh viên/ học viên cao học đăng ký đề tài qua mạng: đến hết ngày 15/9/2022.

Link đăng ký: https://bit.ly/2ImBA2K

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo tham gia Giải thưởng Sinh viên NCKH Eureka lần 24 năm 2022

 

Giải thưởng Sinh viên NCKH Eureka 2022 là giải thưởng uy tín do Thành Đoàn TP.HCM và ĐHQG-HCM phối hợp tổ chức. Hiện nay giải thưởng đã mở rộng ra qui mô toàn quốc và hằng năm thu hút đông đảo sinh viên cả nước tham dự. Hằng năm UIT đều tham dự và đạt được những giải thưởng quan trọng.
Đoàn trường kính mời các bạn sinh viên và quý thầy cô giảng viên hướng dẫn tham gia giải thưởng Eureke lần thứ 24 năm 2022

Sinh viên tham gia theo hình thức nhóm không quá 05 bạn. Sinh viên đã tốt nghiệp <6 tháng ( tính đến 9/2022) có thể tham gia giải thưởng năm nay.
 
Các cốc thời gian cần lưu ý:
- Hạn cuối nộp hồ sơ (nộp online qua form) về cho trường: 21/8/2022
- Trường sẽ thành lập Hội đồng khoa học để xét duyệt đề tài
- Các để tài được duyệt sẽ được hoàn thiện và nộp về Thành Đoàn trước 25/9/2022.
 
Chi tiết về giải thưởng và thể lệ vui lòng xem tại:
https://tuoitre.uit.edu.vn/diem-tin/giai-thuong-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-eureka-lan-thu-24-nam-2022.html

Thông báo xét kinh phí hỗ trợ và khen thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên đợt tháng 5 năm 2022

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo triển khai xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên đợt  tháng 5 năm 2022.

Sinh viên theo dõi và đăng ký xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH trước ngày 18/05/2022 tại đây: 

Quy định hỗ trợ kinh phí công bố khoa học cho người học

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient