logotype

Thông báo lịch thi báo cáo môn Phát triển Game

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lớp Nhập môn Phát triển Game SE102.D11 và SE102.D12 sẽ thi báo cáo vào 8h00 - 16h00 thứ bảy ngày 12/01/2013 tại văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm (P.307 - khu nhà A).

Thông báo danh sách sinh viên không được bảo vệ KLTN đợt 1 năm 2013

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên không được bảo vệ khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2013

DSSV không được bảo vệ KLTN đợt 1 năm 2013

Thông báo nhận thư - SV Ngô Trung

 Khoa CNPM thông báo sinh viên Ngô Trung, Lớp CNPM 07 lên Văn phòng khoa nhận chuyển phát nhanh từ cha Ngô Đăng Chính

Thông báo về việc làm thẻ ATM

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo về việc làm thẻ ATM miễn phí cho sinh viên đại học chính quy tại Ngân hàng BIDV và ACB như sau :

Thông báo làm thẻ ATM

Thông báo nhận lại thẻ sinh viên bỏ quên tại phòng thi

 
Khoa CNPM thông báo sinh viên Nguyễn Giang Châu, MSSV: 10520378 lên VP Khoa lấy thẻ sinh viên bỏ quên trong phòng thi.
Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient