logotype

Thông báo dssv đăng ký tham quan công ty Renesas

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký tham quan công ty Renesas. Sinh viên nào có nhu cầu đi xe trường thì gửi mail đăng ký cho cô Xuân (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) từ nay đến 11h00 ngày 07/12/2012.

Danh sách sinh viên đăng ký tham quan Công ty Renesas

Thông báo nộp đơn bảo vệ KLTN đợt 1 năm 2013

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên đang làm khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2013 và những sinh viên xin hoãn bảo vệ từ các đợt trước sẽ nộp đơn xin bảo vệ KLTN và 01 cuốn luận văn tốt nghiệp tại văn phòng khoa vào sáng thứ 4, 6 ngày 02/01/2013 và ngày 04/01/2013.

Đơn xin bảo vệ KLTN

Qui định trình bày KLTN

Thong bao nghi hoc lop SE102.D11 & SE102.D12

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lớp Nhập môn Phát triển Game SE102.D11 & SE102.D12  của thầy Đinh Nguyễn Anh Dũng nghỉ học ngày thứ bảy (01/12/2012) do thầy có việc bận. Tuần sau lớp học bình thường.

Thông báo tham quan công ty Renesas

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo: Trường tổ chức cho sinh viên đi tham quan Công ty Renesas vào thứ ba ngày 11/12/2012 (6h30 - 11h30) cho sinh viên khoá 4 và khoá 5. Khoa CNPM được đăng ký 25 sinh viên, do đó bạn nào muốn đi tham quan thì đăng ký từ nay đến hết ngày 04/12/2012.

Thông báo tham quan công ty Renesas

Đăng ký tham quan :

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDFNQUMzR1B4OExaX2R4TnRSU0t1dHc6MQ

Thong bao lich thi hoc ky 1 nh 2012 - 2013 khoa CNPM

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2012 - 2013. Đề nghị tất cả sinh viên theo dõi và thực hiện.

Lich thi hoc ky 1 nh 2012 - 2013

Danh sach lop hk1 nh 2012 - 2013

Đối với môn thực tập tốt nghiệp thì sinh viên nộp báo cáo kèm giấy đánh giá có điểm cụ thể của nơi thực tập gửi về văn phòng khoa vào các sáng thứ 2, 4, 6 (8h00 - 11h00) từ ngày 24/12/2012 đến ngày 28/12/2012.

Phieu nhan xet danh gia thuc tap

Mẫu báo cáo

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient