logotype

Lịch học thực hành học kỳ 1 nh 2012 - 2013 khoa CNPM

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch học thực hành học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 bắt đầu từ ngày 24/09/2012.

Lịch thực hành hk1 nh 2012 - 2013

Danh sách lớp học kỳ 1 nh 2012 - 2013

 

Diem thi hoc ky he nh 2011 - 1012 dot 2

Khoa Công nghệ Phần mềm công bố điểm thi học kỳ hè năm học 2011 - 2012 đợt 2

Điểm thi học kỳ hè đợt 2

 

Thông báo nhận thư

Khoa CNPM thông báo sinh viên Võ Công Sơn lớp CNPM05 tới văn phòng khoa nhận thư.

Thông báo danh sách làm khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2013

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên đăng ký làm khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2013 kèm danh sách giảng viên hướng dẫn và email liên hệ. Đề nghị các sinh viên nhanh chóng liên hệ giảng viên hướng để làm khoá luận kể từ ngày hôm nay.

Danh sách đầ tài khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2013

Đồng thời khoa CNPM cũng thông báo kế hoạch thực hiện và báo cáo khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2013 như sau :

Ke hoach lam khoa luan

Thông báo về việc nộp phiếu đăng ký học phần hk1 nh 2012 - 2013

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo về việc nộp phiếu đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 như sau :

Sau khi phòng đào tạo cho phép in phiếu đăng ký học phần thì các sinh viên sẽ tự in phiếu đăng ký học phần và nộp cho lớp trưởng từ lúc đó cho đến ngày 25/09/2012. Lớp trưởng của từng lớp sẽ tổng hợp lại và liên hệ giáo viên chủ nhiệm ký vào giấy đăng ký học phần của từng sinh viên rồi nộp lại văn phòng khoa vào sáng ngày 28/09/2012.

Danh sách giáo viên chủ nhiệm như sau :

Khoá 2 : Thầy Trần Anh Dũng - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 0988808649

Khoá 3 : Cô Đỗ Thị Thanh Tuyền - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 0989973514

Khoá 4 : Thầy Phạm Thi Vương - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 0982591482

Khoá 5 : Thầy Nguyễn Hữu Thương - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 0948788288

Khoá 6 : Thầy Nguyễn Đăng Khoa - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 0984290981

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient