logotype

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022

Trường Đại học Công nghệ Thông tin-Đại học Quốc gia (ĐHQG-HCM) trân trọng thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 như sau:

 1. NGÀNH TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU
 1. Ngành Công nghệ thông tin, mã ngành: 8 48 02 01, chỉ tiêu 60
 2. Ngành Khoa học máy tính, mã ngành: 8 48 01 01, chỉ tiêu 40
 3. Ngành Hệ thống thông tin, mã ngành 8 48 01 04, chỉ tiêu 40
 4. Ngành An toàn thông tin, mã ngành 8 48 02 02, chỉ tiêu 40
 1. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Học tập trung, thời gian đào tạo 02 (hai) năm

 1. THỜI GIAN TUYỂN SINH: dự kiến giữa tháng 5/2022
 2. CÁC MÔN THI TUYỂN/XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ:

Thi tuyển

Xét tuyển

Tuyển thẳng

Môn cơ bản

(Toán cho máy tính)

thi tự luận

thi vấn đáp

xét hồ sơ

Môn cơ sở

(Tin học cơ sở)

Môn ngoại ngữ

(tiếng Anh)

thi trắc nghiệm

nộpvăn bằng/ chứng chỉ

Lệ phí đăng ký dự thi:

60.000đ/hồ sơ

Lệ phí thi:

120.000đ/môn.

200.000đ

miễn

Đăng ký tại đây http://bit.ly/2lT5vFy

Hồ sơ đăng ký thi tuyển/xét tuyển gồm:

 1. Bìa hồ sơ: thi tuyển, thi tuyển kết hợp xét tuyển (theo mẫu); xét tuyển (theo mẫu); tuyển thẳng (theo mẫu).
 2. Phiếu đăng ký dự thi: thi tuyển (theo mẫu); xét tuyển (theo mẫu); tuyển thẳng (theo mẫu).
 3. Lý lịch khoa học (theo mẫu );
 4. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học;
 5. Bản sao bảng điểm đại học;
 6. Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng (nếu có);
 7. Bản sao bảng điểm cao đẳng (nếu có);
 8. Bảng điểm bổ túc kiến thức (nếu thuộc đối tượng ngành gần);
 9. Bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);
 10. Giấy chứng nhận sức khỏe;
 11. Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có);
 12. 2 tấm ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh).
 13. Các giấy khen về thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học (khuyến khích đối với đối tượng xét tuyển, tuyển thẳng).
 1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN THẲNG

Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học trong hệ thống Đại học quốc gia có ngành đúng với ngành đăng ký tuyển thẳng và có năng lực ngoại ngữ theo quy định (xem điều kiện miễn tiếng Anh), đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy với chương trình đào tạo từ 150 tín chỉ trở lên;
 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10);
 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy là thủ khoa của ngành;
 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học đạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi Olympic sinh viên trong nước và ngoài nước.

Thời gian xét tuyển thẳng là 24 tháng tính từ ngày ký văn bằng tốt nghiệp hoặc ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển thẳng.

 1. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học ngành đúng, ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Người nước ngoài;
 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học các chương trình đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế như AUN-QA, AACSB, ACBSP, ABET, EUR-ACE, FIBAA, CTI.
 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy từ các cơ sở đào tạo đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế như AUN-QA, HCERES có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);
 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp chương trình kỹ sư, cử nhân tài năng của Đại học quốc gia;
 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở một số trường đại học của Việt Nam, có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);
 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);
 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ của tối thiểu 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục Web of Science/Scopus hoặc bài báo đăng trong Hội nghị thuộc danh mục Scopus. Cách ghi công bố quốc tế theo quy định hiện hành của ĐHQG-HCM.
 • Sinh viên các ngành đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ của ĐHQG-HCM;
 • Người tốt nghiệp đại học có chứng chỉ quốc tế GMAT (Graduate Management Admission Test), GRE (The Graduate Record Examination) hoặc đạt kỳ thi đánh giá năng lực sau đại học của Đại học Quốc gia còn trong thời gian hiệu lực;

Thời gian xét tuyển là 24 tháng tính từ ngày ký văn bằng tốt nghiệp hoặc ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.

 1. ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN

Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học ngành đúng, ngành gần, ngành khác với ngành dự tuyển.

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức để đạt yêu cầu chuyên môn dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ (xem phụ lục).

 1.  ĐIỀU KIỆN MIỄN THI MÔN TIẾNG ANH

Người dự tuyển được miễn thi môn tiếng Anh nếu đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

Chứng chỉ ngoại ngữ đầu vào tối thiểu đạt bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương B1 theo CEFR) theo Quy chế đào tạo Đại học hiện hành của ĐHQG-HCM, có thời hạn 02 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận đến ngày đăng ký dự tuyểnáp dụng đối với ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Nhật.

 • Tiếng Anh:

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

4 kỹ năng

Cambridge Exam

BEC

BULATS

B1

4.5

450 PBT/ITP
133 CBT
45 iBT

Nghe ≥275

Đọc ≥275

Nói ≥120

Viết ≥120

Preliminary PET

Business Preliminary

40

 • Tiếng Nhật:

Cấp độ (CEFR)

Tiếng Nhật

B1

JLPT N4

- Chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ đầu vào đạt bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương B1 theo CEFR) của các cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQG-HCM công nhận.

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh không qua phiên dịch được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, Hàn.

Người dự tuyển là công dân nước ngoài, lưu học sinh Hiệp định (là người nước ngoài được tiếp nhận học tập tại Việt Nam và được Chính phủ Việt Nam cấp học bổng theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên) nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu của một trong các chứng chỉ ngoại ngữ nêu trên. Trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ thì được miễn yêu cầu về ngoại ngữ.

 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
 1. Đối tượng ưu tiên:

- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc
điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Thương binh, người hưởng chính sách thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học;

- Người thuộc dân tộc thiểu số.

 1. Mức ưu tiên:

- Người thuộc diện ưu tiên được cộng vào kết quả thi 10 điểm (thang điểm 100) cho môn tiếng Anh nếu không thuộc diện được miễn thi tiếng Anh, và cộng 1.0 điểm
(thang điểm 10) cho một trong hai môn thi theo nguyên tắc ưu tiên môn thi có điểm <5.0. Các trường hợp còn lại thì cộng 1.0 điểm vào môn cơ sở.

 1. ƯU ĐÃI HỌC PHÍ SAU KHI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

Giảm 10% học phí khi đóng đúng hạn đối với sinh viên tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và các Trường thành viên ĐHQG-HCM; giảng viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Phổ thông.

- Giảm 5% học phí khi đóng đúng hạn đối với các đối tượng khác.

 • Chế độ ưu đãi học phí căn cứ theo Quy định hàng năm của Trường
 1. BỔ SUNG KIẾN THỨC

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển phải học bổ sung kiến thức để đạt yêu cầu chuyên môn dự tuyển.

Căn cứ vào bảng điểm tốt nghiệp đại học, người dự tuyển  phải học bổ sung kiến thức các môn học dưới đây nếu Trường Đại học Công nghệ Thông tin xét thấy chưa đủ yêu cầu.

STT

Môn học

Số tín chỉ

Ngành KHMT

Ngành CNTT

Ngành HTTT

Ngành ATTT

1

Cơ sở dữ liệu

4

x

x

x

x

2

Lập trình hướng đối tượng

4

x

x

x

x

3

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

x

x

x

x

4

Kiến trúc máy tính

3

x

x

x

5

Hệ điều hành

4

x

x

x

6

Mạng máy tính

4

x

x

x

x

7

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

x

8

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

3

x

 1. Người học phải dự học đầy đủ các buổi học bổ sung kiến thức, dự thi kết thúc môn học. Khi hoàn thành môn học với điểm thi đạt từ 5 điểm trở lên, người học được cấp bảng điểm để bổ sung hồ sơ dự tuyển.
 2. Đăng ký học: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/3/2022.
 3. Học phí: 1.200.000đ/môn.
 4. Lịch học: dự kiến từ ngày 05/03/2021, học vào các buổi tối trong tuần (lịch học cụ thể sẽ thông báo sau).
 5. Địa điểm học: 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TP.HCM.
 6. Đăng ký tại đây http://bit.ly/2lT5vFy
 1. ÔN TẬP
 1. Đăng ký ôn tập: từ ngày có thông báo này đến hết ngày 01/3/2022.
 2. Môn ôn tập: Môn Cơ bản (Toán cho máy tính), Môn Cơ sở (Tin học cơ sở), Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh).
 3. Học phí ôn tập:
 • Môn Toán cho máy tính, Tin học cơ sở:
  • 2.200.000đ/1 môn.
  • 4.000.000đ/ 2 môn.
 • Môn Ngoại ngữ: thông báo sau
 1. Lịch ôn tập: dự kiến bắt đầu từ ngày 05/03/2022; học sáng, chiều thứ bảy và sáng, chiều chủ nhật (lịch học cụ thể sẽ thông báo sau).
 2. Địa điểm học: 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM.
 3. Đăng ký tại đây http://bit.ly/2lT5vFy
 1. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
 1. Phòng ĐTSĐH&KHCN (Phòng A106), Trường Đại học Công nghệ Thông tin:

Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM. Điện thoại: (028) 37252002-110.

 1. Văn phòng quản lý Sau đại học:

Số 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TP.HCM.

Hotline: 0918 302 372.

web: http://www.sdh.uit.edu.vn email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="color: blue;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÁNH CỔNG THAM GIA VNG TECH FRESHER SẮP ĐÓNG LẠI, BẠN ĐÃ NỘP ĐƠN CHƯA?

**Cơ hội cuối để tham gia chương trình tuyển dụng và đào tạo nhân tài trẻ quy mô nhất Việt Nam tại https://bit.ly/3Ih6BzM
Trong những con đường để hoàn thiện bản thân, VNG Tech Fresher luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của các bạn sinh viên CNTT với lộ trình phát triển toàn diện cùng những lợi ích hấp dẫn. Cơ hội này mỗi năm chỉ đến một lần, bạn đang ngần ngại gì mà không nắm bắt?
Chương trình sẽ chính thức khép lại vòng đơn vào ngày 09/03 sắp tới đây. Các bạn sinh viên CNTT năm 3, 4 ai chưa nộp đơn ứng tuyển thì mau mau vào LINK để apply, giành lấy bước đệm vững chắc cho sinh viên sắp ra trường.
--
VNG Tech Fresher 2022 - JOIN FRESH. GROW BEST.
Khu vực: Tp. Hồ Chí Minh
Thông tin & Đăng ký tại: https://bit.ly/3Ih6BzM
Hạn chót ứng tuyển: hết ngày 9/3/2022
Facebook: https://www.facebook.com/LifeAtVNG
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
#VNG #LifeatVNG #VNGRecruitment #VNGTechFresher2022 #VTF2022 #JoinFreshGrowBest #ZingPlayStudio #MadPolyStudio #ZaloPay #VNGCLOUD

[Hỗ trợ truyền thông] UTC2 TECH-WAR

Cuộc thi UTC2 Tech War được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các bạn sinh viên yêu thích công nghệ và đam mê lập trình đang học tập tại các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trên cả nước cũng như cơ hội giao lưu, kết bạn giữa các sinh viên IT THỜI GIAN THI ĐẤU
Vòng TĐ Tuần 1: 08g30 - 10g30, 27/02/2022
Vòng TĐ Tuần 2: 08g30 - 10g30, 06/03/2022
Vòng TĐ Tuần 3: 08g30 - 10g30, 13/03/2022
Vòng TĐ Tuần 4: 08g30 - 10g30, 20/03/2022
Vòng Chung kết: 08g30 - 11g00, 27/03/2022
Các thí sinh sẽ đăng ký tham gia tại biểu mẫu BTC cung cấp trước 3 ngày tại mỗi tuần tại Fanpage Bộ môn Công nghệ thông tin - Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP.HCM.
HÌNH THỨC THI ĐẤU
Thi đấu trực tuyến trên website http://laptrinhonline.club
Sinh viên mở tài khoản và làm bài thi trên web trong thời gian tổ chức. ️
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Tổng giá trị giải thưởng lên đến 30,000,000 VNĐ ️
Giải thưởng tuần:
Mỗi tuần có 9 giải thưởng dành cho các thí sinh đạt thành tích:
+ 01 giải nhất: 1.000.000 đồng
+ 02 giải nhì: 500.000 đồng
+ 03 giải ba: 300.000 đồng
+ 03 giải khuyến khích: 150,000 đồng
Giải thưởng chung kết:
Có 9 giải thưởng dành cho các thí sinh đạt thành tích:
+ 01 giải nhất: 4.000.000 đồng
+ 02 giải nhì: 2.000.000 đồng
+ 03 giải ba: 1.000.000 đồng
+ 03 giải khuyến khích: 500.000 đồng
Bên cạnh đó, khi tham gia Chung kết Tech War và Vòng sơ loại, các thí sinh có cơ hội nhận được quà tặng và giấy chứng nhận của BTC.

Link đăng ký: https://bit.ly/DangKyThamGiaUTC2TechWar2022

Link hướng dẫn tham gia: https://www.youtube.com/watch?v=Mvit7w48b2g

poster-utc2-techwar.png

 

[ZÉT TALK] TRÒ CHUYỆN VỚI GEN Z VỀ KỲ VỌNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ

[ZÉT TALK] TRÒ CHUYỆN VỚI GEN Z VỀ KỲ VỌNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ

*** Đăng ký tham gia và đặt câu hỏi cho diễn giả tại đây: https://bit.ly/35nWVW6

Gen Z ơi, nếu bạn đang có những băn khoăn về Kỳ Vọng hoặc áp lực vì những mong đợi từ thế giới hay từ chính mình, Zét Talk: "IT'S OKAY TO BE A NORMAL GEN Z" chính là sự kiện phù hợp cho bạn nhất lúc này đó!

Điều gì đang chờ đợi các bạn tại buổi talkshow đặc biệt này?
- Được bày tỏ và thấu hiểu nỗi niềm của thế hệ mình khi nhận được nhiều kỳ vọng từ những thế hệ khác.
- Bí quyết đối mặt với những mong đợi và áp lực, được chia sẻ bởi bạn bè gen Z khác và "tiền bối" giàu kinh nghiệm
- Khai phá bản thân và mở mang định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ.

+++ Đặc biệt, 50 phần quà xịn-mịn sẽ được trao cho những bạn có tương tác sôi nổi trong chương trình.

Điểm danh dàn diễn giả trẻ trung, năng động tại Zét Talk:
- Bạn Thảo Tâm - MC, diễn viên đa tài sinh năm 2000, gây ấn tượng với vai diễn cô giáo Hồng trong phim điện ảnh "Mắt Biếc"
- Bạn Giới An - Associate Software Engineer, tài năng công nghệ đại diện cho thế hệ Z đang làm việc tại VNG
- Chị Ngọc Thảo - Head of Corporate Branding and Community, chuyên gia trong lĩnh vực Branding và đang dẫn dắt nhiều bạn trẻ gen Z tại VNG.

Thông tin chi tiết của chương trình:
- Link đăng ký: https://bit.ly/35nWVW6
- Thời gian: 19h00 - 20h30 thứ Tư, ngày 02/03/2022
- Hình thức: Trực tuyến, thông tin chi tiết sẽ được hé lộ sau khi đăng ký
- Đối tượng tham gia: Dành cho những ai còn băn khoăn về kỳ vọng và mong muốn thấu hiểu gen Z trong thời đại công nghệ.

Còn chần chừ gì nữa, đăng ký tham gia ngay để tìm lời giải đáp cho những trăn trở khó giải bày của các bạn thôi. Đừng quên theo dõi FB Life at VNG tại https://www.facebook.com/LifeAtVNG để không bỏ qua những bất ngờ mà VNG dành riêng cho bạn nha! Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày 02/03!


Zét Talk: “It’s Okay To Be A Normal Gen Z” là hoạt động tiếp theo nằm trong dự án Zét-nology - chiến dịch nhằm khám phá những “sự thật” xung quanh Gen Z và công nghệ qua hàng loạt hoạt động hấp dẫn do VNG thực hiện.

* Mời bạn xem thêm thông tin chi tiết về dự án Zét-nology: https://bit.ly/35nWVW6
* Thông tin chi tiết về sự kiện Zét Talk: https://fb.me/e/2q09McUir

#Zetnology #ZetTalk #EmbracingGenZ #VNGxUni

ZET_TALK_Social-10.png

 

 

ZÉT TALK “IT’S OK TO BE A NORMAL GEN Z” - BUỔI TALKSHOW ĐẶC BIỆT DÀNH CHO GEN Z VÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH THỨC LÊN SÓNG

ZÉT TALK “IT’S OK TO BE A NORMAL GEN Z” - BUỔI TALKSHOW ĐẶC BIỆT DÀNH CHO GEN Z VÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH THỨC LÊN SÓNG

** Đăng ký ngay tại:  https://bit.ly/3h3P3LI

Gen Z sinh ra và lớn lên trong thời đại bùng nổ công nghệ số. Nhờ đó, một số bạn trẻ đã có thể nhanh chóng phát huy tài năng và nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng. Điều đó vô tình tạo nên những áp lực vô hình lên các bạn trẻ, khiến họ quên đi màu sắc riêng của mình.

Hiểu được nỗi băn khoăn của các bạn trẻ, VNG đã mang đến một talkshow với hình thức hoàn toàn mới dành cho Gen Z và Công nghệ. Với tên gọi Zét Talk: “IT’S OKAY TO BE A NORMAL GEN Z”, chương trình sẽ giúp các bạn giải mã những nỗi niềm khó nói để có thể tự tin biến những kỳ vọng trở thành động lực và vượt qua thử thách với sự hỗ trợ từ công nghệ.

Điều gì đang chờ đợi các bạn tại Zét Talk: "IT'S OKAY TO BE A NORMAL GEN Z"?
- Cơ hội bày tỏ và thấu hiểu nỗi niềm gen Z khi nhận được kỳ vọng từ những thế hệ khác.
- Bí quyết đối mặt với những mong đợi và áp lực, được chia sẻ bởi bạn bè đồng trang lứa và "tiền bối" giàu kinh nghiệm
- Khai phá bản thân và mở mang định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ.
- Đặc biệt, 140 bạn đăng ký sớm nhất và tham gia tương tác trong sự kiện sẽ nhận được những phần quà trị giá lên tới 600,000VND.

Điểm danh dàn diễn giả trẻ trung, năng động tại Zét Talk:
+ Bạn Thảo Tâm - MC, diễn viên đa tài sinh năm 2000, được nhiều bạn trẻ crush sâu đậm
+ Bạn Giới An - Associate Software Engineer, tài năng công nghệ đại diện cho thế hệ Z đang làm việc tại VNG
+ Chị Ngọc Thảo - Head of Corporate Branding and Community, chuyên gia trong lĩnh vực Branding và đang dẫn dắt nhiều bạn trẻ gen Z tại VNG.

Thông tin chi tiết của chương trình:
- Link đăng ký: https://bit.ly/3h3P3LI
- Thời gian: 19h00 - 20h30 thứ Tư, ngày 02/03/2022
- Hình thức: Trực tuyến, thông tin chi tiết sẽ được hé lộ sau khi đăng ký
- Đối tượng tham gia: Dành cho những ai còn băn khoăn về kỳ vọng và mong muốn thấu hiểu gen Z trong thời đại công nghệ.

Còn chần chừ gì nữa, đăng ký tham gia ngay để tìm lời giải đáp cho những trăn trở khó giải bày của các bạn thôi . Đừng quên theo dõi FB Life at VNG tại https://www.facebook.com/LifeAtVNG để không bỏ qua những bất ngờ mà VNG dành riêng cho bạn nha! Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày 02/03!


Zét Talk: “It’s Okay To Be A Normal Gen Z” là hoạt động tiếp theo nằm trong dự án Zét-nology - chiến dịch nhằm khám phá những “sự thật” xung quanh Gen Z và công nghệ qua hàng loạt hoạt động hấp dẫn do VNG thực hiện.
* Mời bạn xem thêm thông tin chi tiết về dự án Zét-nology:   https://www.facebook.com/LifeAtVNG/photos/1419187375193905
* Thông tin chi tiết về sự kiện Zét Talk: https://fb.me/e/2q09McUir

#Zetnology #ZetTalk #EmbracingGenZ #VNGxUni

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient