Nhằm tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các bên liên quan, phục vụ cho việc cải tiến chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Phần mềm, vào sáng ngày 19 tháng 12 năm 2023 Khoa CNPM tổ chức chương trình " Tọa đàm lấy ý kiến về chương trình đào tạo" tại phòng họp A116. Chương trình có sự tham gia của Ban chủ nhiệm khoa, các thầy cô, đại diện của một số phòng ban của Trường, đại diện các doanh nghiệp, các bạn sinh viên và cựu sinh viên của Khoa.

 LDT3904 min

  LDT3882 min

Các Thầy ,Cô- Doanh nghiệp- Cựu sinh viên- Sinh viên trong tọa đàm

Tại buổi tọa đàm có sự tham gia của các doanh nghiệp về Công nghệ Thông tin lớn tại Việt Nam như Công ty cổ phần VNG, Học viện Đào tạo FPT Software miền Nam, Công ty TNHH GAMELOFT, Công ty TNHH công nghệ thông tin ELCA, Công ty cổ phần WATA, BICARUS LABS, Công ty TNHH giải pháp phần mềm Tường Minh (TMA Solution)

 Tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ giảng viên, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và sinh viên cùng những chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Phần mềm. Trên cơ sở các nội dung về mục tiêu, điều kiện đầu vào, chuẩn đầu ra và cấu trúc chương trình đào tạo, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến xây dựng, góp phần hoàn thiện chương trình đào tạo. Cụ thể như sau:

- Tổ lấy ý kiến nhà tuyển dụng đóng góp về sinh viên uit cần cải thiện kỹ năng anh văn cũng như kỹ năng mềm, kỹ năng trình bày, cần tự tin hơn vào bản thân. Cần cho sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng việc học lấy kiến thức để ứng dụng vào công việc sau này.

 

 LDT3804 min

Phiên họp đóng góp ý kiến từ Doanh nghiệp

- Tổ lấy ý kiến của Giảng viên trong Khoa cần định hướng sinh viên cần thay đổi tư duy outsourcing sang giải pháp và sản phẩm. Định hướng cho sinh viên đăng ký nhóm các môn học chuyên ngành để định hướng rõ ràng cho sinh viên. Ví dụ: nhóm môn học để làm UI/UX, nhóm môn học để làm PM, ... Các thầy cô cần thay đổi danh sách đề tài đồ án thường xuyên.

 LDT3784 min

Phiên họp đóng góp ý kiến từ Thầy, Cô trong Khoa

- Tổ lấy ý kiến của sinh viên và cựu sinh viên, chương trình cần chú trọng phát triển kĩ năng mềm để áp dụng ngay sau khi ra trường.

 LDT3823 min

Phiên họp Cựu sinh viên- Sinh viên

 LDT3935

 Chụp hình lưu niệm

Phát biểu tại Tọa đàm,TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó Hiệu trưởng chia sẻ Trường ĐH CNTT mỗi ngày một phát triển, tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội trong thời kỳ hội nhập. Thầy Khang chia sẻ "việc lấy ý kiến từ phía doanh nghiệp và cựu sinh viên là rất quan trọng và cần thiết để có những cải thiện thực chất và giúp đào tạo ra nguồn lực chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội"