logotype

Tin tức mới nhất

VNG - Code Challenge #2 - (23/06/2022)
Công Ty VNG Và Khoa CNPM Tổ chức trao học bổng cho cho những tân kỹ sư đạt thành tích học tập cao nhất - (23/06/2022)
Khoa CNPM Và Công Ty VNG Tổ Chức Tour Tham Quan Công Ty - (19/05/2022)
Khoa CNPM Và Công Ty FPT Software Tổ Chức Tour Tham Quan Công Ty - (18/05/2022)
VNG- Hỗ trợ truyền thông Code Tour 2022 - (18/05/2022)
ĐĂNG KÍ THAM QUAN CÔNG TY FPT SOFTWARE NGÀY 28/04/2022 - (25/04/2022)
Danh Sách Phản Biện Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm Học 2021 - 2022 - (24/06/2022)
Lịch Nộp Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 2 Năm Học 2021 - 2022 - (13/06/2022)
Thông Báo Nộp Báo Cáo Đồ Án 1 Và Đồ Án 2 Học Kỳ 2 Năm Học 2021 - 2022 - (13/06/2022)
Thông tin Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 khoa Công nghệ Phần mềm - (07/06/2022)
Thông Báo Nộp Báo Cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm Học 2021 - 2022 - (24/05/2022)
Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 - (05/05/2022)
[TMA Industry Internship] Tuyển Thực tập sinh tháng 7/2022 - (01/07/2022)
KMS Bootcamp 2022 - Chương trình training đặc biệt dành cho các bạn IT Freshers cả nước - (01/07/2022)
FUJINET- TUYEN DUNG THANG 06/2022 - (17/06/2022)
VNPT TP.HCM TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LẬP TRÌNH - (01/06/2022)
FUJINET- TUYEN DUNG THANG 05/2022 - (18/05/2022)
KMS Technology- Hỗ trợ truyền thông chương trình KMS One-day Hiring May-2022 External Inbox - (16/05/2022)
Thông báo xét kinh phí hỗ trợ và khen thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên đợt tháng 5 năm 2022 - (11/05/2022)
Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học năm 2022 - (11/03/2022)
Thông báo đăng ký đề tài NCKH-SV đợt 2 năm 2021 - (11/11/2021)
Thông báo xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên đợt tháng 10 năm 2021 - (08/10/2021)
Thông báo xét kinh phí hỗ trợ và khen thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên đợt bổ sung tháng 8 năm 2021 - (25/08/2021)
Giới thiệu Khoa CNPM - (05/08/2012)
Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient