-Diễn giả: GS Toru Ishida (Giáo sư danh dự của Đại học Kyoto và là IEEE Fellow)

-Thời gian: 09:30 ngày thứ sáu, ngày 22/03/2024.

-Địa điểm: Hội Trường A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

**********

Thông tin diễn giả GS Toru Ishida:

-Giáo sư danh dự của Đại học Kyoto và là IEEE Fellow.

-Giáo sư là Chủ tịch của IEICE từ năm 2021 đến năm 2022, và là một thành viên của Hội đồng Khoa học của Nhật Bản từ năm 2011 đến năm 2017. 

-Giáo sư đã làm việc trong lĩnh vực "Autonomous Agents and Multi-Agent Systems" kể từ năm 1988. 

-Giáo sư đã dẫn dắt một số dự án nghiên cứu, như "Digital City Kyoto and the Language Grid".

-Giáo sư đã là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Công nghệ Munich, Paris 6, Đại học Maryland, Đại học Shanghai Jiao Tong,.... và đã được trao Giáo sư Ưu tú Khoa học tại HKBU vào năm 2014.

GS.TORU